Ventilation

Ventilation

För rummets (diskrummets) totala ventilationsbehov så skall detta beräknas mha av värden för utrustningens värmebelastning till rummet.
För våra diskmaskiner anges tre värden i storheten kW:
- Total
- Sensibel
- Latent.

Värden för dessa finns i produktdatabladet för respektive maskintyp.
Ingångssida för våra produkter och maskintyper finner Du på denna länk: https://wexiodisk.com/catalog/products

För dimensionering av rör (lufttrumma) till ventilationskåpa kan nedanstående riktvärden användas.

Maskintyp Riktvärde flöde via ventilationskåpa Omräknat till liter/sekund Anmärkning
WD-4/WD-4S 400 - 600 m³ / tim 110 - 165 l/s  
WD-6/7/8 400 - 600 m³ / tim 110 - 165 l/s För maskin med kondensbatteri kan riktvärdet för flödet halveras.
WD-151E/153 800 - 1000 m³ / tim 220 - 275 l/s  
WD-211E/213/241E/243 1000 - 1200 m³ / tim 275 - 330 l/s  
WD-331E/333 1200 - 1400 m³ / tim 330 - 380 l/s  
WD-421E/423 1400 - 1600 m³ / tim 380 - 440 l/s
WD-18CW 1000 - 1400 m³ / tim 275 - 380 l/s