Hotell och Restaurang

Wexiödisk har ett brett sortiment av högkvalitativa diskmaskiner för hotell samt små- och medelstora restauranger.

Vårt tunnelkoncept med förspolningsenhet PRM ger inte bara högre effektivitet utan även besparingar i form av vatten, kem och personal. Du hittar mer information om våra produkter här