NOB-elektronik - entank

NOB-kort för entanksmaskiner.

 • Transparanta (genomskinliga) reläer.
 • Transformator på kortet.
 • 230VAC matningsspänning.
 • NOB-elektroniker fasades ut från Wexiödisks
  produktion under åren 2005 - 2009.
 • Modeller som detta kort användes på:
  WD-4E, WD-6E, WD-6EA, WD-7E, WD-7EH, WD-9,
  WD-12GHE, WD-12GLE, WD-80GR

ER07 - Error 07

Error 07 uppstår när checksumman för börvärden mm som finns sparat på EEPROM:et inte stämmer överens med den som ständigt beräknas av programmet. I samband med ER07 så kan man också märka att börvärden ibland ändrar sig utan förklarlig anledning.

Några förslag på kontroller/åtgärder i stigande ordning:

 1. Kontrollera att diskmaskinen inte stängs av på huvudbrytaren eller motsvarande. Diskmaskinen måste alltid stängas av med 0/1-knappen på panelkortet innan huvudströmmer får stängas av.
 2. Kontrollera att kretskortets jordplan är ordentligt jordat*:
      - att samtliga skruvar (minst fyra) och metalldistanser används för kortets montering.
      - att samtliga skruvar (minst fyra) har taggbrickor mellan respektive skruv och kretskortets jordplan.
        Om någon taggbricka saknas måste sådana monteras! Dra åt, dock inte så hårt så att kretskortets glasfiberlaminat deformeras.

    Om inte ovanstående hjälper så kan ER07 bero på yttre elektriska störningar. Genomför följande i stigande ordning.

 1. Montera avstörningssats WD65005254.
 2. Montera kretskort WD61002219.

    * Dåligt jordat kretskort kan också ge upphov till "konstiga" diskcykler eller att diskmaskinen aldrig slutar att diska mm.


BÖRVÄRDESTABELLER FÖR NOB-ELEKTRONIK

Här finns de vanligaste börvärdesinställningarna för WD-4, WD-6/7, WD-12GLE och WD-12GHE

I INSTÄLLNINGSLÄGE.
För att komma vidare till rad 20 så skall man stå på rad =01 och trycka på plus(+) - knappen, placerad bredvid verktygsknappen.
För att komma vidare till rad 30 så skall man stå på rad =20 och trycka på plus(+) - knappen igen.

För att ändra fyllnadsminnet för genomströmmaren (rad 30) så håller man inne (på rad 30) minusknappen i ca 5 sekunder.
Observera att tanken måste vara tom (pressostaten opåverkad) för att man ska kunna ändra fyllnadsminnet till 0.