Diskmedel tunneldiskmaskiner

Några tips om diskmedelsanslutning på
WD-151E - WD-423

I ryggsidan i disktanken sitter en dekal som markerar var hål kan borras för diskmedelsanslutning från baksidan.

Korrekt placering för denna håltagning är alltid på inmatningssidan av diskarmarna.

Under den bottagbara dekalen finns ett sk "körnslag" som visar korrekt ställe för centrum för håltagningen och "körnslaget" skall fungera som anvisning för borrspetsen vid borrning.

Viktigt!
Ta bort märket och lokalisera "körnslaget" för korrekt position för borrning.

Innan Du påbörjar håltagningen, så rekommenderar vi att du läser: Håltagning i rostfritt.

Dekal för diskmedelsanslutning

Dekal för diskmedelsanslutning i rygg.
Denna sitter inuti tanken, på dess ryggsida.