Underhålls- och reservdelssatser

Underhållssatser för enklare hantering

av tork- och diskmedel

Enligt våra servicerekommendationer så bör disk- och torkmedelsslangar bytas vartannat år. Nedanstående satser underlättar detta byte och minskar risken för att man kommer i kontakt med disk- och torkmedel.


Underhållssats flytande diskmedel WD-4/6/7

Artikelnummer WD741.7041
PVC-SLANG TRANSP 2,3 M  SUGSIDA
SIL DISKM PUMP 1 ST  
FÖRSTYVNING-DISKM.SLANG WD-6/7  1 ST  
SLANGKLÄMMA PLAST 2 ST  
SLANG PVC 0,8 M TRYCKSIDA
SLANGKLÄMMA PLAST 2 ST

 

Delar som kan vara bra att ha som extra reservdel till diskmedelsslangsatsen.
- Slangnippel, trycksida GRI-pump: WD716.0506
- Slangnippel, sugsida GRI-pump: WD716.05061


Underhållssats torkmedel WD-4/6/7

Artikelnummer WD741.7042
SLANG PVC 2 M SUGSIDA
SIL 1 ST  
FÖRSTYVN.TORKM.SLANG WD-4/6/7  1 ST  
SLANG 0,7 M  TRYCKSIDA

Reservdel diskmedelspump SEKO

Slangen i pumpen samt anslutningsnipplarna till denna finns som servicesats och har artikelnummer WD741.7046.
Det transparenta locket till pumpen ingår även i denna sats.


Skyddsglasögon (WD751.8001) och skyddshandskar bör alltid användas vid arbete med disk- och torkmedel och tillhörande utrustning.