Byte av diskmedel

Några rekommendationer från oss!

 

 1. Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid all hantering av diskmedel.
   
 2. Använd alltid samma fabrikat och typ av diskmedel.
  Diskmedel av olika fabrikat kan orsaka kristallbildning i slangar och diskmedelspump
  med stopp i diskmedelsdoseringen som följd.
   
 3. Om man måste byta från ett fabrikat till ett annat. Kör vatten genom diskmedelsslangar och diskmedelpump tills det gamla diskmedlet är ursköljt. Vi rekommenderar att ni tar hjälp
  av en servicefirma eller diskmedelsleverantör.
   
 4. För påminnelse om kontroll av diskmedelsmängd, se menyvalet Snabbmanual i menyn
  till vänster.