Returer

Retur av materiel till Wexiödisk

 

Sänd inte något materiel tillbaka till Wexiödisk utan en överenskommelse och ett returnummer* (S-nummer).
 

För att säkerställa att ni får det som har överenskommits i samband med en retur samt att vi kan hantera det snabbt och säkert hos oss så använder vi sedan många år ett returnummersystem som vi kallar för S-nummer.
Kontakta oss enligt nedan för att få korrekt hjälp med er retur.

Förutsättningar för att vi ska godkänna returer där ni önskar kredit.

  • Artikeln får inte vara äldre än tre (3) månader, räknat från leveransdatum.
  • Artikeln ska vara kurant, oanvänd, komplett och kvar i originalförpackning
  • Elektronikkort med brutet ESD-sigill kan ej returneras.
  • Egentillverkade eller inköpta artiklar, som vi normalt inte har på lager, kan ej returneras.

Vid retur av oanvända reservdelar tar vi vanligen ut en administrativ avgift på 15% av artikelns nettobelopp.

För retur av ej använda reservdelar: Använd vårt formulär för överenskommelse och S-nummer.

För diskmaskiner och kringutrustning: Kontakta sales@wexiodisk.com för överenskommelse och S-nummer.

Materiel som ankommer Wexiödisk utan S-nummer (skall vara väl synlig märkning på utsida av försändelse) kommer
lämnas till återvinning utanför Wexiödisk och ingen kredit eller annan ersättning kan erhållas.

Se även info om reservdelsgaranti!

*Delar som har bytts ut på garanti av svensk auktoriserad garantiverkstad, skall märkas med ärendets GR-nummer istället för S-nummer.