chevron_left Tillbaka

Kortbyte ESP1

Kortbytesinstruktioner för ESP1-kort

  • Vanligtvis utförs kortbyte enligt instruktion D474.
  • Instruktion D502 används bara om tidigare kortbyte har misslyckats eller panelkortet också är trasigt. Då kan ett förinställt datakort behövas.
  • Garantiserviceverkstad skall normalt aldrig behöva göra kortbyte med förinställt kort (instruktion D502).

Instruktion D474 användes vid byte till datakort (IO-kort) där man vill att inställningarna som finns lagrade i panelkortet (UI-kortet) skall kopieras till datakortet. Vid denna kopiering så kopieras alla börvärden för maskinen, inkl inställning för maskintyp, huvlyft, tömningspump etc från panelkortet till datakortet. De börvärdesinställningar som finns i panelkortet är alltså en kopia på de aktuella inställningar som maskinen använde innan anledningen till kortbytet inträffade. Inställningarna som finns lagrade i panelkortet är alltså inte några fabriksinställningar eller leveransinställningar.

Instruktion D502 användes vid byte till datakort (IO-kort) som levererats från Wexiödisk förinställt för ett specifikt serienummer. Att använda ett förinställt datakort kan bli nödvändigt om t ex panelkortet också är trasigt och måste bytas samtidigt.
Genom att istället använda ServiceTool behöver man inte beställa förinställda kort från Wexiödisk.

OBS! Vid användning av alternativ 1 (D474), ej förinställt kort, så måste ändå rätt korttyp användas:
Artikelnr 61101100 till WD-4, WD-6/7, WD-9, WD-12.
Artikelnr 61101102 till WD-6 Duplus.