Årlig service - 100% Servicecheck

Rekommenderat förebyggande underhåll / årlig service

Modell Rekommenderad underhållsperiod. Servicekit 100% Servicecheck.
WD-4S 1 gång varannat år eller 50 000 diskar. WD740.2000
Diskmedelsslangar WD-4/6/7/8 1 gång per varannat år eller 60 000 diskar. WD741.7041
Torkmedelsslangar WD-4/6/7/8 1 gång per varannat år eller 60 000 diskar. WD741.7042

WD-6/7/8

WD-6/7 Duplus

1 gång per år eller 30 000 diskar. WD741.7048 (16 mm spolarmstapp)
WD741.7049 (10 mm polarmstapp)
WD-12 1 gång per år eller 25 000 diskar. WD748.5200
WD-12S 1 gång per år eller 25 000 diskar. Uppgift kommer senare
WD-T (Tunneldiskmaskiner) 1 gång per år eller 125 000 diskkorgar.

WD742.7048  (filter bakom lucka)
WD74.,7049 (filter genom frontplåt)

WD-80GR/90GR 1 gång per år eller 15 000 diskar. WD748.7048
WD-90 DUO 1 gång per år eller 15 000 diskar. WD748.7049
WD-100GR 1 gång per år eller 15 000 diskar. WD748.7050
WD-18CW 1 gång per år eller 15 000 diskar. WD756.7048 (Dubbelport)
WD756.7049 (Enkelport)
WD-B 1 gång per år eller 1000 timmar slutsköljningstid På förfrågan. Beror på maskinmodell.
WD-59/66CT 1 gång per år eller 1000 timmar slutsköljningstid På förfrågan. Beror på maskinmodell.

Video för servicekit WD741.7048 och WD741.7049.