Felmeddelanden WD-4/6/7/9/12

Felmeddelanden (larm) entanksmaskiner

WD-4 / 6 / 6 Duplus / 7 / 7 Duplus / 8 / 9 / 12 / 12S /12GHE

 

 

KOD I DISPLAY Aktuellt för modell: Orsak ÅTGÄRDSFÖRSLAG
IF01 / ER01 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Maskinen har inte blivit uppfylld inom 10 minuter. - Kontrollera att vattenanslutningen till maskinen är öppnad.
- Kontrollera att nivåröret är på plats och korrekt isatt.
- Kontrollera att nivårörets gummipackning är hel
- Vid ER01, kontakta auktoriserad serviceverkstad.
ER02 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Värmen i tanken har inte uppnåtts inom 30 minuter från det att maskinen uppfylldes. - Kontrollera vattenanslutningens temperatur, skall vara mer än 55°C. Om den är ok, töm maskinen och fyll den igen. Om felet kvarstår kontakta auktoriserad serviceverkstad.
IF03 / ER03 WD-12
WD-12GHE
Huvens klämskydd har löst ut. - Kontrollera att inget har kommit mellan huvens underkant och diskmaskinen.
ER04 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Temperaturgivarfel genomströmmare. - Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
ER05 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Temperaturgivarfel disktank. - Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
IF06 / ER06 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Maskinens styrelektronik har uppfattat att ingen slutsköljning har skett. - Kontrollera att vattenanslutningen till maskinen är öppnad.
- Vid ER06, kontakta auktoriserad serviceverkstad.
IF09 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Vattenbyteslarm om detta är aktiverat. Antalet diskar för vattenbyte har uppnåtts. - Ställ maskinen i programläge P0 (Viktigt!).
- Töm maskinen och fyll den på nytt.
- Se manualen på "väggen" samt användarmanualen för mer information, dessa finns även under Produkter på vår hemsida.
IF10 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Veckostädningslarm om detta är aktiverat. Antal diskar för veckostädning har uppnåtts. - Se manualen på "väggen" samt användarmanualen för mer information, dessa finns även under Produkter på vår hemsida.
IF12 / ER12 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Breaktank / Airgap har inte fyllts upp. - Kontrollera att vattenanslutningen till maskinen är öppen.
- Om felet kvarstår, kontakta auktoriserad serviceverkstad.
ER13 WD-12S Nivågivaren i breaktank indikerar samtidigt att breaktanken är både tom och full. - Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
ER16 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Temperaturfel genomströmmare. Genomströmmaren har inte uppnått rätt temperatur inom sex minuter under diskning. - Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
ER22 WD-9 Genomströmmaren har inte fyllts upp inom förväntad tid. - Kontrollera att vattenanslutningen till maskinen är öppen.
- Om felet kvarstår, kontakta auktoriserad serviceverkstad.
ER23 Endast maskiner med automatisk huvlyft:
WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Huven har inte öppnats inom fem sekunder från avslutat program. - Kontrollera att vattenanslutningen till maskinen är fullt öppen.
- Om felet kvarstår, kontakta auktoriserad serviceverkstad.
ER26 WD-9
WD-6 Duplus
WD-7 Duplus
Lågt flöde vid slutsköljning. - Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
ER27 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Minnesfel. - Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
IF29 / ER29 WD-6 Duplus
WD-7 Duplus
Låg nivå i recirkulerande tank - Kontrollera att filter i fronten är korrekt återmonterat efter rengöring så att det inte läcker.
- Kontrollera att sil i toppen på recirkulerande tank är isatt.
- Kontakta auktoriserad servicefirma.
IF30 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Inte tillräckligt med vatten i tanken för att starta diskning. - Kontrollera att inte vatten läcker ut ur tanken vid stillestånd.
- Kontrollera gummitätningen i botten på nivåröret.
IF31 WD-6 Duplus
WD-7 Duplus
WD-9
Recirkulerande tank har inte tömts tillräckligt under slutsköljning. - Töm maskinens disktank samt recirkulerande tank och rengör maskinen, silar och filter (Duplus).
- Kontakta auktoriserad servicefirma om felet återkommer
ER32 WD-6 Duplus
WD-7 Duplus
Backventil för slutsköljning är defekt. - Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
ER33 WD-6 Duplus
WD-7 Duplus
Backventil för recirkulerande slutskölj defekt. - Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
IF34 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Larm från diskmedelsutrustning. Detta är en option som inte alltid används. - Kontrollera ev larm på diskmedelsutrustningen.
- Kontrollera att disk.- och torkmedel finns.
IF35 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Kontrollfunktion att huvbrytaren fungerar. IF 35 ges när diskmaskinen slås till med stängd huv/lucka. - Öppna och stäng huven/luckan.
ER96 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Diskpumpen är överhettad. - Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
ER97 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Ingångsfel. Givare är kortsluten mot jord. - Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
ER98 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Kommunikationsfel mellan I/O-kort och CPU-kort (option) - Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
ER99 WD-4
WD-6, WD-6 Duplus
WD-7, WD-7 Duplus
WD-9
WD-12, WD-12GHE
Kommunikationsfel mellan I/O-kort och panelkort. - Kontakta auktoriserad serviceverkstad.