Inställning torkmedel

Inställning av torkmedelsinjektor (N6)

Instruktionen avser den torkmedelspump som levereras som standard med Wexiödisk diskmaskiner.

Denna typ av torkmedelspump arbetar med hjälp av vattentrycket. Lågt vattentryck kan innebära att pumpen inte arbetar och därmed inte doserar torkmedel. Kontrollera vattentrycket då maskinen förbrukar vatten (vid fyllning och slutsköljning) innan pumpen byts ut. Minsta erforderligt vattentryck framgår av märkning vid vattenanslutningen/vattenanslutningarna.