Diskmedelsanslutning WD-12S

Dragning av produktslang till tankgenomföringen sker genom de hål som finns i 45° - stolparna som finns mellan sida och baksida. Se även nedanstående pdf-fil.

Hålen i respektive sidoplåt skall normalt ej användas
- Hål på höger sida är för avluftning tryckstegringspump.
- Hål på vänster sida har ingen funktion och kommer troligen utgå i framtiden.

Dragning produktslang WD-12S.
PDF-fil för visning/nedladdning.