Återsugningskydd

Viktigt om återsugningsskydd

I standarden SS-EN1717 så definieras fem (5) olika vätskekategorier beroende på dess farlighet/hälsovådlighet vid återsugning tillbaka till vattenledningsnätet.

  • Kategori 1 är den lägsta kategorin och definieras som dricksvatten.
  • Kategori 5 är den högsta kategorin och avser det farligaste/hälsovådligaste vattnet om det sugs tillbaka in i vattenledningsnätet. I den kategori finns bland annat avloppsvatten, poolvatten och dricksvatten för djur.

Vatten i diskmaskiner för storkök definieras normalt till kategori 4.

För kategori 4 är återsugningsskydd (skyddsdon) med klass AA, AB, AC, AD, AF, AG och BA godkända.

Vår lösning breaktank (luftgap med efterföljande bufferttank och tryckstegringspump) är av typ AA och uppfyller därmed kraven som
skyddsdon för alla kategorier upp till kategori 5.
Vår breaktank är testat och godkänt som skyddsdon av den tyska kontrollanstalten TZW, se även bifogat dokument.

Wexiödisks lösning med bufferttank tillsammans med luftgapet (airgap) i breaktankkonceptet gör att diskmaskiner som diskar med
programcykel mer eller mindre oberoende av de förändringar i vattenledningsnätets tryck och flöde som normalt alltid förekommer.
Med Wexiödisks breakttank sänks kravet på minsta vattenflöde normalt till 5 liter / minut.