Formulär retur av ej använda reservdelar

Kundnr: (Uppgift om kundnummer finns på följesedel, orderekännande eller faktura).

 

Företag:

 

Kontaktperson:

 

Mailadress till kontaktperson:


Artikel som ska returneras:


Orsak till retur:

 

För att kunna återsända reservdelen till oss måste ni avvakta ett godkännande från oss samt erhållande av ett returnummer. Denna information kommer att skickas till er per mail. Notera också att vi gör ett avdrag på 15% vid retur. Sänd aldrig en retur till Wexiödisk med personnamn på adressetiketten! Märk endast med S-nummer!