Vattenhårdhet

Jämförelse mellan olika mätskalor för hårdhet.

 

Tyska hårdhetsgrader Franska hårdhetsgrader Clarke  
0°dH 0°fH  
2°dH 3,6°fH 2,5°  
7°dH 12,5°fH 8,75°  
1°dH = 10mg CaO
CaO = Kalciumoxid
1°fH = 10mg CaCO3
CaCO3 = Kalciumkarbonat
1° = 14,3mg CaCO3
CaCO3 = Kalciumkarbonat
 


Rekommenderad hårdhet diskmaskiner är 2 - 7°dH. Se även produktdatablad för respektive modell.
Observera att olika leverantörer/tillverkare använder olika skalor i sina produktdatablad.