Elanslutning

Viktigt om elanslutningar

Samtliga diskmaskiner som levereras från Wexiödisk är avsedda för fast elinstallation.

Eftersom WD-4S har möjligheten till enfasmatning, kan detta locka till anslutning med stickpropp. Skulle så ske kan anslutning med stickpropp ge risk för elschock:

  • På grund av att de avstörningsfilter som finns i maskinen innehåller kondensatorer så finns det en restladdning kvar i dessa som kan ge en elchock på stickproppens stift.
  • Tankvärmeelementet är endast godkänt för en installation där fas och nolla inte kan bli förväxlade.

Så WD-4S, liksom övriga maskiner, får alltså ej kopplas in med stickpropp, varken i enfas eller trefasutförande.