Felmeddelanden tunneldiskmaskiner

Gäller för maskinmodeller med nedanstående
utförande på displayen.

WD-11, WD-151E, WD-211E, WD-241E, WD331E, WD-423E
WD-153, WD-213, WD-243, WD-333, WD-423, WD-215T, WD-275T

Maskinmodellerna tillverkades från augusti 2008 - september 2023.

LARM NR MASKINMODELL SVENSKA INFO  
  SAMTLIGA COMMUNICATION ERROR

ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.

 
0 SAMTLIGA (0)
{PLATFORM ERROR}
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
63 SAMTLIGA (63) {SPÄNNINGS-
FÖRSÖRJNINGSFEL
KONTROLLERA
NÖDSTOPP}
NÖDSTOPP INTRYCKT NÄR MAN STARTAR UPP MASKINEN. KONTROLLERA ATT INGET NÖDSTOPP ÄR INTRYCKT OCH STARTA OM MASKINEN. OM FELET KVARSTÅR - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.  
98 SAMTLIGA (98) {FEL PÅ
KRETSKORT POWER-ON
FUNKTION DEFEKT
KONTAKTA SERVICE}
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
1 SAMTLIGA (1)
NÖDSTOPP AKTIVERAT
KONTROLLERA ATT INGET NÖDSTOPP ÄR INTRYCKT. KVITTERA LARMET.  
3 SAMTLIGA (3)
KONFIGURERING
KORRUPT I MINNET
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
2 SAMTLIGA (2)
FÖR HÖG STRÖM PÅ
DIGITALA INGÅNGAR
KONTAKTA SERVICE.
NÅGON INGÅNG HAR KORTSLUTNING MOT JORD ELLER MINUS. ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
4 SAMTLIGA (4)
KOMMUNIKATIONSFEL
MELLAN CPU OCH I/O 1
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
5 MASKINER MED OPTIONS (5)
KOMMUNIKATIONSFEL
MELLAN CPU OCH I/O 2
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
6 MASKINER MED OPTIONS (6) KOMMUNIKATIONS-
FEL MELLAN CPU
OCH EXTRAKORT
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
7 SAMTLIGA (7) KOMMUNIKATIONS-
FEL MELLAN CPU
OCH PANELKORT
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
14 MASKINER SOM HAR FOTOCELL MONTERAD (14) SVAG SIGNAL
FRÅN FOTOCELL
DISKSTART
RENGÖR FOTOCELL
RENGÖR FOTOCELL SOM SITTER VID INMATNINGEN TILL DISKMASKINEN OCH/ELLER INMATNING TILL EVENTUELL WD-PRM.  
47 NÄR HACCP-FUNKTION ÄR AKTIVIERAD (47) HACCP-LARM
PUMPFUNKTIONALITET
DEFEKT
TRYCK RESET
MOTORSKYDDSBRYTARE HAR LÖST UT ELLER HJÄLPKONTAKT MOTORSKYDDSBRYTARE FUNGERAR EJ RIKTIGT.  
48 NÄR HACCP-FUNKTION ÄR AKTIVIERAD (48) HACCP-LARM
PUMPFUNKTIONALITET
DEFEKT. LÅST MASKIN
KONTAKTA SERVICE.
MOTORSKYDDSBRYTARE HAR LÖST UT ELLER HJÄLPKONTAKT MOTORSKYDDSBRYTARE FUNGERAR EJ RIKTIGT.  
64 NÄR HACCP-FUNKTION ÄR AKTIVIERAD (64) HACCP-LARM
FELAKTIG TEMPERATUR
I TANK
TRYCK RESET
ALLVARLIGT FEL - KONTAKT HYGIENANSVARIG!  
65 NÄR HACCP-FUNKTION ÄR AKTIVIERAD (65) HACCP-LARM
FELAKTIG TEMPERATUR
I TANK. LÅST MASKIN
KONTAKTA SERVICE.
ALLVARLIGT FEL - KONTAKT HYGIENANSVARIG!  
67 NÄR HACCP-FUNKTION ÄR AKTIVIERAD (67)
HACCP-LARM
FELAKTIG TEMPERATUR
I GSTR. TRYCK RESET
ALLVARLIGT FEL - KONTAKT HYGIENANSVARIG!  
68 NÄR HACCP-FUNKTION ÄR AKTIVIERAD (68) HACCP-LARM
FELAKTIG TEMPERATUR
I GSTR. LÅST MASKIN
KONTAKTA SERVICE.
ALLVARLIGT FEL - KONTAKT HYGIENANSVARIG!  
72 NÄR HACCP-FUNKTION ÄR AKTIVIERAD OCH EXTERN LARMSIGNAL FRÅN DISKMEDELSUTRUSTNING ÄR INKOPPLAD (72) HACCP-LARM
DISKMEDELSDOSERING
DEFEKT
TRYCK RESET
LARM FRÅN EXTERN DISKMEDELSUTRUSTNING  
73 NÄR HACCP-FUNKTION ÄR AKTIVIERAD OCH EXTERN LARMSIGNAL FRÅN DISKMEDELSUTRUSTNING ÄR INKOPPLAD (73) HACCP-LARM
DISKMEDELSDOSERING
DEFEKT. LÅST MASKIN
KONTAKTA SERVICE.
LARM FRÅN EXTERN DISKMEDELSUTRUSTNING  
78 NÄR HACCP-FUNKTION ÄR AKTIVIERAD (78) HACCP-LARM
SLUTSKÖLJNINGSFEL
TRYCK RESET
LÅG TEMPERATUR SLUTSKÖLJ.
LÅGT FLÖDE SLUTSKÖLJ
 
79 NÄR HACCP-FUNKTION ÄR AKTIVIERAD SAMT BÖRVÄRDE LÅS MASKIN VID SLUTSKÄLJNINGSFEL ÄR AKTIVERAT (79) HACCP-LARM
SLUTSKÖLJNINGSFEL
MASKIN LÅST
KONTAKTA SERVICE
LÅG TEMPERATUR SLUTSKÖLJ.
LÅGT FLÖDE SLUTSKÖLJ
 
90 WD-215T, WD-275T (90)
INSTÄLLD
MASKINKAPACITET
ÖVERSKRIDEN
MAX KAPACITET, EN (1) INMATAD BRICKA PER 3 SEKUNDER ÖVERSKRIDEN.  
16 SAMTLIGA (16)
TEMPGIVARFEL
TANK 1 B21
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
17 SAMTLIGA (17)
TEMPGIVARFEL
TANK 2 B22
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
18 SAMTLIGA (18)
TEMPGIVARFEL
TANK 3 B23
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
19 SAMTLIGA (19)
TEMPGIVARFEL
TANK 4 B24
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
20 SAMTLIGA (20)
TEMPGIVARFEL
GENOMSTR. 1 B41
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
21 SAMTLIGA (21)
TEMPGIVARFEL
GENOMSTR. 2 B42
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
22 MASKINER MED OPTION EXTRA GENOMSTRÖMMARE (22)
TEMPGIVARFEL
GENOMSTR. 3 B43
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
23 MASKINER MED OPTION EXTRA GENOMSTRÖMMARE (23)
TEMPGIVARFEL
GENOMSTR. 4 B44
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
24 SAMTLIGA (24)
TEMPGIVARFEL
KONDENSORB. B05
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
91 WD-215T, WD-275T (91)
GIVARFEL
PULSSENSOR B01
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
30 SAMTLIGA (30)
TIMEOUT FYLLNING
TANKAR
TRYCK RESET
MASKINEN HAR INTE FYLLTS UPP INOM TILLÅTEN TID. KONTROLLERA ATT ALLA NIVÅRÖR SITTER I MASKINEN OCH ATT DESSA SLUTER TÄTT.  
31 SAMTLIGA (31)
TIMEOUT UPPVÄRMNING
TANKAR OCH GSTR.
TRYCK RESET
MASKINEN HAR INTE VÄRMTS UPP INOM TILLÅTEN TID. KVITTERA LARMET. GÅR LARMET EJ ATT KVITTERA ELLER ATT DET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.  
32 SAMTLIGA (32) KORG I
SLUTSKÖLJNINGSZON
ALT. GIVARFEL B02
TRYCK RESET
DET STÅR TROLIGEN EN KORG I SLUTSKÖLJNINGSZONEN. KVITTERA LARMET. ÅTERKOMMER LARMET - TA BORT KORGEN. KVARSTÅR LARMET - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.  
33 SAMTLIGA (33)
LUCKA ÄR ÖPPEN
STÄNG LUCKA
NÅGON LUCKA ÄR INTE STÄNGD.
STÄNG LUCKA. OM LARMET INTE GÅR ATT KVITTERA - KONTROLLERA ATT INGET HINDRAR LUCKAN ATT STÄNGAS HELT. KVARSTÅR LARMET - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
101 SAMTLIGA (101)
LÅG TANKNIVÅ
KOMPLETTERINGS-
FYLLNING PÅGÅR
VATTEN SAKNAS I NÅGON TANK. VATTEN KAN HA FÖRLORATS GENOM LÄCKAGE (NIVÅRÖR SOM INTE SITTER I ORDENTLIGT) ELLER ATT DISKGODS HAR VÄNTS SIG UPP OCH NER OCH TAGIT MED SIG VATTEN UT UR DISKMASKINEN.
VÄNTA TILLS KOMPLETTERINGSFYLLNINGEN ÄR KLAR OCH MASKINEN ÄR KLAR FÖR DRIFT IGEN.
 
40 SAMTLIGA MED FÖRDISKZON (40)
LÅG NIVÅ I TANK 1
(FÖRDISKTANKEN)
KVARSTÅENDE BRIST PÅ VATTEN I DENNA TANK. UNDERSÖK ORSAKEN TILL VATTENFÖRLUSTEN (NIVÅRÖR OCH DESS TÄTNING). KVARSTÅR LARMET - KONTAKTA SERVICE  
41 SAMTLIGA (41)
LÅG NIVÅ I TANK 2
(KEMDISKTANK 1)
KVARSTÅENDE BRIST PÅ VATTEN I DENNA TANK. UNDERSÖK ORSAKEN TILL VATTENFÖRLUSTEN (NIVÅRÖR OCH DESS TÄTNING). KVARSTÅR LARMET - KONTAKTA SERVICE  
42 WD-331E, WD-333 (42)
LÅG NIVÅ I TANK 3
(KEMDISKTANK 2)
KVARSTÅENDE BRIST PÅ VATTEN I DENNA TANK. UNDERSÖK ORSAKEN TILL VATTENFÖRLUSTEN (NIVÅRÖR OCH DESS TÄTNING). KVARSTÅR LARMET - KONTAKTA SERVICE  
43 WD-331E, WD-333 (43)
LÅG NIVÅ I TANK 2/3
(KEMDISKTANK 1/2)
KVARSTÅENDE BRIST PÅ VATTEN I DENNA TANK. UNDERSÖK ORSAKEN TILL VATTENFÖRLUSTEN (NIVÅRÖR OCH DESS TÄTNING). KVARSTÅR LARMET - KONTAKTA SERVICE  
44 WD-421E, WD-423 (44)
LÅG NIVÅ I TANK 4
(KEMDISKTANK 3)
KVARSTÅENDE BRIST PÅ VATTEN I DENNA TANK. UNDERSÖK ORSAKEN TILL VATTENFÖRLUSTEN (NIVÅRÖR OCH DESS TÄTNING). KVARSTÅR LARMET - KONTAKTA SERVICE  
45 SAMTLIGA (45)
LÅG NIVÅ I
SLUTSKÖLJNINGS-
TANKEN
KVARSTÅENDE BRIST PÅ VATTEN I DENNA TANK. UNDERSÖK ORSAKEN TILL VATTENFÖRLUSTEN (NIVÅRÖR OCH DESS TÄTNING). KVARSTÅR LARMET - KONTAKTA SERVICE  
46 SAMTLIGA (46)
MOTORSKYDD PUMPAR
UTLÖST
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
49 SAMTLIGA (49) MOTORSKYDD
MATNING UTLÖST
KONTAKTA SERVICE
ÅTERSTARTA MATNING
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
50 SAMTLIGA (50)
MOTORSKYDD FLÄKTAR
UTLÖST
KONTAKTA SERVICE
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
51 SAMTLIGA (51) ÖVERLAST MATNING
UTLÖST
TA BORT FÖREMÅL
ÅTERSTARTA MATNING
MATNINGSVAGGAN FÖR DISKKORGAR I MASKINEN ÄR ÖVERBELASTAD. STÄNG AV MASKINEN. KONTROLLERA OM DISKGODS HAR FALLIT UT DISKKORG OCH FASTNAT I MATNINGSVAGGAN. TA BORT DET SOM HINDRAR FASTKÖRNINGEN. ÅTERSTARTA MASKINEN.  
85 SAMTLIGA (85)
ÖVERLAST MATNING
UTLÖST
TRYCK RESET
OM ÅTGÄRDEN OVAN (ALARM 51) INTE HJÄLPT SÅ MÅSTE ÖVERLASTSKYDDET ÅTERSTÄLLAS AV SERVICEVERKSTAD.  
52 SAMTLIGA (52) ÄNDLÄGESBRYTARE
PÅVERKAD. TA BORT
FÖREMÅL FRÅN
ÄNDLÄGET
DISKKORG STÅR MOT ÄNDLÄGE PÅ UTMATNINGSBANA - TA BORT KORGEN.  
61 SAMTLIGA (61)
UNDERTEMPERATUR
I TANK 2
(KEMDISKTANK 1)
LÅG TEMPERATUR I TANK 2. KVITTERA LARMET. OM LARMET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.  
62 SAMTLIGA (62)
UNDERTEMPERATUR
I TANK 3
(KEMDISKTANK 2)
LÅG TEMPERATUR I TANK 3. KVITTERA LARMET. OM LARMET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.  
81 WD-421E, WD-423 (81)
UNDERTEMPERATUR
I TANK 4
(KEMDISKTANK 3)
LÅG TEMPERATUR I TANK 4. KVITTERA LARMET. OM LARMET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.  
66 SAMTLIGA (66)
UNDERTEMPERATUR
I GENOMSTRÖMMARE
FÖR SLUTSKÖLJ
MASKINEN MÅSTE HA SERVICE - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD. PROVA ATT ANVÄNDA MASKINEN MED REDUCERAD KAPACITET (MAX 1 KORG PER MINUT)  
69 SAMTLIGA (69) UNDERTEMPERATUR
SLUTSKÖLJ. RENGÖR
KONDENSORBATTERIET
TRYCK RESET
MASKINEN MÅSTE HA SERVICE - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD. PROVA ATT ANVÄNDA MASKINEN MED REDUCERAD KAPACITET (MAX 1 KORG PER MINUT)  
70 SAMTLIGA (70)UNDERTEMPERATUR
SLUTSKÖLJ. RENGÖR
KONDENSORBATTERIET
MASKINEN LÅST
ALLVARLIGT FEL.
PROVA ATT STARTA OM MASKINEN.
OM FELET ÅTERKOMMER - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.
 
71 SAMTLIGA MODELLER OM LARM FÖR EXTERNT DISKMEDELSLARM ÄR INKOPPLAT. (71) DISKMEDELSLARM
AKTIVT
KONTROLLERA
DISKMEDELSUTRUSTNING
KONTROLLERA DISKMEDELSDOSERINGEN OCH ATT DISKMEDEL FINS TILLGÄNGLIGT. KVITTERA LARMET.  
74 SAMTLIGA MODELLER DÄR EXTERN EFFEKTSTYRNING HAR INSTALLERATS (74)
EFFEKTVAKT AKTIVERAD
DEL AV UTRUSTNING
ÄR BORTKOPPLAD
VÄNTA TILLS EXTERN EFFEKTSTYRNING TILLÅTER FORTSATT DRIFT AV MASKINEN  
77 SAMTLIGA (77)
SLUTSKÖLJNINGSFEL
SENSORFEL
VATTENMÄTARE BV02
VATTENMÄTARE SOM KONTROLLERAR VATTENFLÖDET FUNGERAR EJ. PROVA MED ATT ÅTERSTARTA MASKINEN. ÅTERKOMMER LARMET - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.  
76 SAMTLIGA (76)
SLUTSKÖLJNINGSFEL
INGET FLÖDE I
MASKINEN
VATTENMÄTARE SOM KONTROLLERAR VATTENFLÖDET REGISTRERAR INGET VATTENFLÖDE. KONTROLLERA MASKINENS VATTENTILLFÖRSEL. ÅTERSTARTA MASKINEN. ÅTERKOMMER LARMET - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.  
75 SAMTLIGA (75)
SLUTSKÖLJNINGSFEL
LÅGT FLÖDE I
MASKINEN
VATTENMÄTARE SOM KONTROLLERAR VATTENFLÖDET REGISTRERAR LÅGT VATTENFLÖDE. KONTROLLERA MASKINENS VATTENTILLFÖRSEL. ÅTERSTARTA MASKINEN. ÅTERKOMMER LARMET - KONTAKTA SERVICEVERKSTAD.  
80 SAMTLIGA (80) SIL TILLTÄPPT
I TANK 02. RENGÖR
FILTER OCH SIL
TRYCK RESET
SIL OVANPÅ DENNA RUNDA TANKEN I SLUTSKÖLJNINGSZONEN (SISTA ZONEN PÅ MASKINEN) ÄR IGENTÄPPT AV MATRESTER MM. RENGÖR SILEN.  
83 SAMTLIGA MODELLER OM LARM FÖR ÅRLIG UNDERHÅLLSSERVICE ÄR AKTIVERAT (83) DAGS FÖR
UNDERHÅLLSSERVICE
KONTAKTA:
KONTAKTA SERVICEFIRMA FÖR ÅRLIG SERVICE - DET GÅR BRA ATT ANVÄNDA MASKINEN TILLS DEN BESTÄLLDA SERVICEN GENOMFÖRS.