Reservdelsgaranti

Reservdelsgaranti (Sverige)

Reservdelsgaranti omfattar bara reservdelen, ej andra kostnader som arbete, restid, besöksavgift, frakt etc.
Garantitiden är tre (3) månader.

För följande komponenter är dock garantitiden ett (1) år.

 • kompletta pumpar (dock ej disk- och torkmedelspumpar)
 • kompletta fläktar
 • motorer
 • elektronik
 • huvlyftscylindrar
 • Kondensbatterier (dock ej om batteriet har utsatts för aggressivt vatten)

I samtliga fall så beräknas garantitiden från komponentens leveransdatum från Wexiödisk.


Garantin gäller endast för reservdel som levererats till kund i Sverige.

Reservdel utbytt på reservdelsgaranti skall aldrig faktureras.
Ta kontakt med oss på Wexiödisk för erhållande av returnummer genom vårt formulär för detta.
Därefter erhåller ni ett sk S-nummer, och returnera delen märkt med S-nummer. Packa delen väl så att transportskada undvikes.

Reservdelen kommer att krediteras er då den ankommer till Wexiödisk.

För att kunna ge er ett returnummer (S-nr) så behöver vi

 • Ert kundnummer hos oss
 • Faktura- eller ordernummer (Wexiödisks faktura eller följesedel)
 • Serienummer och maskintyp
 • Slutkundens namn
 • Artikelnummer på utbytt del 
 • Felbeskrivning.