Larm: Låg nivå i slutsköljningstanken (TANK 02)

WD-T (WD-151E - 421E, WD-153 - 423 (ISC+)


LARM LÅG NIVÅ I SLUTSKÖLJNINGSTANKEN / SIL TILLTÄPPT I TANK 02.

Larmtext "Låg nivå i slutsköljningstanken" Larmtext "Sil tilltäppt i tank 02"

 • Larm (45) utlöses av att nivån i recirkulerande tanken (tank 02) är låg i minst 30 sekunder. Nnivåvakten (SP02) bryter och ger
  ingen signal till ingång till datakortet.
 • Larm (80) utlöses av att nivån i recirkulerande tanken (tank 02) blir låg två gånger i följd när recirkulerande pump 02 (M02) går.
   

Dessa larm beror vanligen på:

 • Den skålformade silen i toppen på tank 02 är igentäppt så att vatten från slutskölj och recirkulerande skölj inte kan rinna ner i tanken.
 • Läckage från tank 02, t ex att nivårörsmanchett i botten av tank 02 inte håller tätt.
 • Fel på slutsköljningen, dvs att flödet är för lågt eller saknas helt genom slutsköljningsrören. Kontakta serviceverkstad för kontroll.
  På WD-151E - 421E skall det vara 7 liter/minut.
  På WD-153 - 423 (ICS+) skall det vara maximalt 6 liter/minut.
 • Recirkulerande flöde felaktigt inställt så att allt eller nästan allt vatten går till avlopp (WD-151/153 utan PRM) eller fördisk (tank 01) istället för till recirkulerande sköljrör. Kontakta serviceverkstad för kontroll.
   
 • Igensatt filter för recirkulerande skölj påverkar inte ovanstående larm, men måste kontrolleras och rengöras dagligen för bra sköljresultat.
   
 • Pressostat (nivågivare) i tank 02 ej fungerar korrekt, dvs inte känner vattennivå i tank 02.

ritning av tvättmaskin med illustrering av problemområde


ritning av tvättmaskin med illustrering av problemområde skålformad sil


ritning av tvättmaskinsdel med illustrering av skålformad sil och nivårörmanchett