Installation & Igångkörning

Aktivera diskmaskinens andra garantiår med igångkörningsprotokollet!

Vår erfarenhet visar att installation och igångörning av en produkt betyder väldigt mycket för funktion och livslängd.

Innan maskinen tas i bruk för första gången är det viktigt att kontrollera så att maskinen är rätt installerad. Användarmanualen och igångkörningsprotokoll är viktiga hjälpmedel för att utföra en korrekt installation.

Med varje maskin levereras ett igångkörningsprotokoll som används som checklista så att man inte missar någon viktig detalj innan maskinen tas i bruk. Inskickat igångkörningprotokoll aktiverar maskinens andra garantiår. Se även garanti.

Utbildning i handhavande och maskinens funktionalitet är väsentlig för att användaren skall kunna använda maskinen på bästa och mest effektiva sätt. Användarmanualen placeras efter utförd utbildning så att den alltid är lättillgänglig för användarna och att nya diskare i diskrummet får ta del av den innan arbetets igångsättande.

Beställaren har ansvaret för installationen som omfattar
- elanslutning
- vattenanslutning
- avloppsanslutning

Säljaren har ansvaret för igångkörningen som omfattar
- igångkörning i enlighet med igångkörningsprotokoll
- utbildning av personal
- inskickande av igångkörningsprotokoll för aktivering av andra garantiåret

Våra Återförsäljare och våra Garantiservicefirmor har den kunskap som krävs för att genomföra en bra installation och igångkörning av levererad utrustning.