Vattenanslutning

Vattenanslutning

 
Vattenhårdhet

Se sida med seprat information: Länk till sida om vattenhårdhet.


WD-6/7/8/12 - Anslutningsslang.

Många av våra diskmaskiner ansluts med 15 mm kombislang. Vi har dock noterat att det finns olika kvaliteér av denna på marknaden, bl a med för liten innerdiameter, vilket innebär att dessa stryper så mycket att flöde och sköljresultat kan bli för dåligt helt i onödan. Även sämre funktion på automatisk huvlyft kan uppstå. Det är dock möjligt att köpa kombislang från oss som stryper minimalt.
Artikelnr WD717,0401. Längd 1500 mm.


Att tänka på vid försäljning och installation WD-6/7/8.

- Att WD-6C inte kan anslutas till kallvatten.
- Att om maskinen ej är försedd med breaktank så måste det finnas ett flöde på 18 liter/minut tillgängligt.
- Att vattentillförsel håler ett tryck på 180kPa (maskin utan huvlyft) eller 300kPa (maskin med huvlyft vid 18 l/minut.
- Att börvärde 21 bör aldrig skall ställas om. Säkraste inställningen är börvärde = 0 => Kallvattenanslutning.
  Se förklaring nedan.


Börvärde 21 för vattenslutning entanksmaskiner (WD-4/6/7/12)

På diskmaskiner med ESP-elektronik ställs typ av vattenanslutning in med ett börvärde (21), på äldre diskmaskiner med NOB-elektronik med en DIP-omkopplare. Skillnaden i fyllningssekvens kan ses mha av dokumenten nedan (laddas ned).

Fördelen med att ha maskinen inställd på kallvattenanslutning även om den är ansluten till varmvatten är att man är garanterad att ha minst 60°C i tanken efter fyllning och att man därmed kan starta diskningen direkt.
Nackdelen kan vara att man har en längre uppfyllnadstid.

Fördelen med att ha maskinen inställd på varmvattenanslutning är att man oftast får en kortare fylltid.
Nackdelen kan vara att om man har ojämn temperatur på inkommande vatten (att den kan sjunka under 55°C) så har man för låg temperatur i tanken efter uppfyllnad och får därmed vänta med första disk tills tankelementet har värmt upp vattnet i tanken till börvärde tank - 5°C.