Formulär reservdelsgaranti

Kundnr: (Uppgift om kundnummer finns på följesedel, orderekännande eller faktura).

 

Företag:

 

Kontaktperson:

 

Mailadress till kontaktperson:

 

Artikelnummer:

 

Antal:

 

Ordernummer / Fakturanummer:

 

Felbeskrivning:

 

För att kunna återsända reservdelen till oss måste ni avvakta ett godkännande samt få ett returnummer från oss.
Denna information kommer att skickas till er per mail.

Sänd aldrig en retur till Wexiödisk med personnamn på adressetiketten! Märk endast med S-nummer!