Formulär reservdelsgaranti

Kundnr: (Uppgift om kundnummer finns på följesedel, orderekännande eller faktura).

 

Företag:

 

Kontaktperson:

 

Mailadress till kontaktperson:

 

Artikelnummer:

 

Antal:

 

Ordernummer / Fakturanummer:

 

Felbeskrivning:

 

För att kunna återsända reservdelen till oss måste ni avvakta ett godkännande samt få ett returnummer från oss.
Denna information kommer att skickas till er per mail.