chevron_left Tillbaka

Kortbyte ESP2

Kortbytesinstruktioner ESP2

  • Vanligtvis utförs alla kortbyten enligt instruktion D316.
  • Instruktion D315 används bara om tidigare kortbyte har misslyckats eller panelkortet också är trasigt.Då kan ett förinställt datakort behövas.
  • Garantiserviceverkstad skall aldrig behöva göra kortbyte med förinställt kort (instruktion D315)

Instruktion D316 användes vid byte till datakort (IO-kort) där man vill att inställningarna som finns lagrade i panelkortet (UI-kortet) skall kopieras till datakortet. Vid denna kopiering så kopieras alla börvärden för maskinen, inkl inställning för maskintyp, huvlyft, tömningspump etc från panelkortet till datakortet. De börvärdesinställningar som finns i panelkortet är alltså en kopia på de aktuella inställningar som maskinen använde innan anledningen till kortbytet skedde. Inställningarna som finns lagrade i panelkortet är alltså inte några fabriksinställningar eller leveransinställningar.

Instruktion D315 användes vid byte till datakort (IO-kort) som levererats från Wexiödisk förinställt för ett specifikt serienummer. Att använda ett förinställt datakort kan bli nödvändigt om t ex panelkortet också är trasigt och måste bytas samtidigt. Genom att använda WebTool så behöver man inte beställa förinställda kort från Wexiödisk.

OBS! Vid användning av alternativ 1 (D316), ej förinställt kort, så måste ändå rätt korttyp användas
Artikelnr 61101510 till WD-90GR, WD-90 DUO, WD-100GR, WD-18CW.
Artikelnr 61101520 till WD-T och WD-B.