Igångkörningsprotokoll

Igångkörningsprotokoll måste, för att det andra garantiåret skall aktiveras, skickas in till Wexiödisk.
Detta görs efter att igångkörning och utbildning av berörd diskpersonal har utförts.
En kopia bör lämnas till kunden. Protokollet skall därefter vara oss tillhanda inom 14 dagar.

Protokollet måste vara fullständig ifyllt, först då aktiveras det andra garantiåret för diskmaskinen.
Kundens underskrift är en frivillig uppgift, dock kan ni som leverantör använda den som en acceptans av leveransen.

Se även våra garantvillkor.


Igångskörningsprotokoll och svarspostkuvert är normalt placerade enligt följande:
- WD-4/6/7: I plastfickan för elschema innanför frontplåten.
- WD-11, 151/423: I plastpåsen med manual som är fasttejpad i stamröret.
- WD-12: I plastpåsen med manual som ligger under den uppfällbara takhuven.
- WD-90GR: I påse för dokumentation som ligger i diskmaskinen.
- WD-90DUO: I påse för dokumentationen som är fasttejpad ovanpå huven.
- WD-100GR: I elskåp.

Svarspostkuvertet saknas?

Om detta svarspostkuvert saknas så går det även bra att skriva svarspostadressen på ett vanligt kuvert och skicka in det.
Wexiödisk betalar även då portot. Adressen är då:

Wexiödisk AB
SVARSPOST
20038247
350 08  Växjö


Ifyllningsbar pdf med SEND-knapp.

Lite kompletterande information om dessa.
- Går bara att fylla i om man använder en pdf-läsare, t ex Acrobate Reader.
- I Acrobate Reader går det ej att spara originalblanketten. Använd Spara som (Save As).
- SEND-knappen fungerar bara om man har ett mailprogram installerat på datorn. Web-mailklient brukar
  det ej fungera med. Säkrast fungerar det om man har mailprogrammet uppstartat innan man trycker på SEND-knappen.