Igångkörningsprotokoll

Igångkörningsprotokoll måste, för att det andra garantiåret skall aktiveras, skickas in till Wexiödisk.
Detta görs efter att igångkörning och utbildning av berörd diskpersonal har utförts.
En kopia bör lämnas till kunden. Protokollet skall därefter vara oss tillhanda inom 14 dagar.

Protokollet måste vara fullständig ifyllt, först då aktiveras det andra garantiåret för diskmaskinen.
Kundens underskrift är en frivillig uppgift, dock kan ni som leverantör använda den som en acceptans av leveransen.

Se även våra garantvillkor.


Igångskörningsprotokoll och svarspostkuvert är normalt placerade enligt följande:
- WD-4/6/7/8: I plastfickan för elschema innanför frontplåten.
- WD-11, 151/423: I plastpåsen med manual som är fasttejpad i stamröret.
- WD-12S: Bakom vänster täckplåt.
- WD-90GR: I påse för dokumentation som ligger i diskmaskinen.
- WD-90DUO: I påse för dokumentationen som är fasttejpad ovanpå huven.
- WD-100GR: I elskåp.

Svarspostkuvertet saknas?

Om detta svarspostkuvert saknas så går det även bra att skriva svarspostadressen på ett vanligt kuvert och skicka in det. Wexiödisk betalar ändå portot. Adressen är då:

Wexiödisk AB
SVARSPOST
20038247
350 08  Växjö


Info om ifyllningsbara igångkörningsprotokoll

Protokollen är alltid så kallade pdf-filer men som har försetts med fält så att de går att fylla
i med hjälp av dator och med hjälp av programmet Acrobate Reader.

  1. Ladda ner filen med igångkörningsprotokollet till datorn eller telefonen..
  2. Öppna den nedladdade filen med Actrobate Reader.

Inskickandet sker mha av SEND-knappen som finns längst ner i protokollet. Detta fungerar dock
bara om det också finns en mailklient på datorn/laptopen som ni fyller i protokollet med.

  1. När man trycker på SEND-knappen så skall följande ske
    Mailklienten öppnas. Om det inte sker, så öppna mailprogrammet först och sedan tryck på SEND-knappen.
  2. Ett mail skapas i mailklienten och igångkörningsprotokollet (pdf-filen) läggs till som en bilaga.
  3. Adressen wexiodisk@wexiodisk.com skall normalt fyllas i automatiskt i adressfältet i mailet.
  4. Skicka därefter mailet som vanligt med Skicka-knappen i mailklienten.

Då är allt klart och om alla uppgifter finns ifyllda i igångkörningsprotokollet så kommer det andra garantiåret aktiveras när protokollet kommer oss tillhanda!