Byte av motorer

Byte av motorer (matning, fläktar och pumpar)

Vid byte av motordrivna objekt så rekommenderar vi följande för att undvika problem och eventuella återbesök.

  1. Läs av aktuellt värde för märkström på den nya motorns skylt och jämför det med värdet för märkströmmen på den motor som skall bytas ut.
  2. Justera strömvärdet på motorskyddet* (om sådant finns) så att det överensstämmer med den nya motorns värde.
  3. Efter komponentbytet (motorbytet) bör driftsströmmen kontrollmätas mha en tångamperemeter så att den inte överstiger värdet på märkskylten med mer än 10%. Kontrolleras vid "fullast".
  4. Om det uppmätta värdet överstiger värdet på motorns märkskylt så får motorskyddet* justeras upp med max 10%-

* Det finns två vanligen förekommande sätt att skydda en motor mot överlast, övertemperatur och därmed eventuell risk för motorskada eller överhettning.

  1. Motorskydd eller motorskyddsbrytare. Används i våra större diskmaskiner.
  2. Övertemperaturskydd i motorns lindningar. Används i våra mindre diskmaskiner samt tömningspumpar.
    Dessa kan vara utförda på så sätt att de antingen bryter i motorns lindning eller att övertemperaturskyddet har extern elanslutning som kopplas i serie med kontaktorn.

Vid oklarheter eller frågor om ovanstående, kontakta gärna teknisk support på Wexiödisk.

Se även sidan Pumpar för reservdelar till pumpar samt ersättningslista för pumpar.