Serviceavtal från fabriken

Service / översynsavtal

En regelbunden översyn och underhåll av diskmaskinen ökar dess livslängd, ger optimal låg driftskostnad och oplanerade och kostsamma driftsstopp kan minimeras.

Wexiödisk erbjuder regelbunden avtalsöversyn, vanligen en eller två gånger per år beroende på verksamhetens omfattning.

Vid översynen följer våra servicetekniker ett serviceprotokoll där man mäter och justerar maskinen för att den skall ge bästa möjliga diskresultat och ekonomi.
Efter genomförd översyn går vi tillsammans med Er igenom vad som gjorts och vad som kan behöva göras inom en snar framtid.

Om Ni är intresserade av ett kostnadsförslag på Era maskiner så kontakta oss på något av nedanstående alternativ.