Fotocellplacering WD-T + PRM

Här finns information om hur fotocellerna skall vara placerade för de olika matningsalternativ som finns då tunneldisk WD-151 - WD-423 installeras med PRM-60/90.

  • Dokument 1 (ritning 309933) visar aktuell fotocellplacering för nya maskiner.
  • Dokument 2 (ritning 301672) visar fotocellplacering för äldre anläggningar.
  • Även instruktion som visar elektrisk inkoppling av fotocellen finns nedan.