Magnetgivare

Hur hanterar jag magnetgivaren bäst?

Magnetgivare består av en vacumfylld glascylinder där kontaktelementet ligger i vacum (ingen luft närvarande). På så sätt blir det inga gnistor och oxid på kontaktytorna.

Om en sådan givare behandlas ovarsamt genom att
- anslutningsledaren böjs nära givarkroppen
- slag eller annan mekanisk påverkan som klämning
- ovarsam hantering i lager eller servicebil
så kan glascylindern spricka och då kommer luft in i cylindern och i kontakt med kontaktelementet som då oxideras.

Oxidation på kontaktytorna gör att givaren får dålig funktion och kan både "svetsa" fast i slutet läge eller ge dålig slutning vid påverkan.

Givare som är uppbyggt på detta sätt är
- huvbrytare WD-6/7/8/9
- luckbrytare tunnel- och banddiskmaskiner
- luckbrytare WD-90GR och WD-100GR
- nivågivare i samtliga breaktank

Nedan finns en liten tecknad påminnelse om hur magnetgivaren bör hanteras.