Anmälan ESP servicekurs

 

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL KURS ESP1 OCH ESP2.

Kursen är nu fulltecknad!

Under vecka 48 - 2022 kommer en digital utbildning på ESP-elektroniken att anordnas via Zoom.
Kurslängden är 1-2 dagar.

Kursen vänder sig till tekniker anställda hos Wexiödisks garantiserviceverkstäder eller eventuellt blivande sådana.

Egen bärbar laptop med Windows 10 måste vara tillgänglig för kursdelatagerna på kursen.
 - För ESP1 behövs WD61109990 och WD60323024 för anslutning till diskmaskin.

 - För ESP2 behövs en ethernetkabel WD50211411 för anslutning till diskmaskinen.
   Om laptop:en saknar ethernetport / ledig ethernetport behövs även WD61109992

Kurs ESP1:  För våra entanks-maskiner (WD-4, WD-6/7, WD-12).
Tider: Torsdag 1/12 med start klockan 08.30 och avslut klockan 15:30

Personer som anmäler sig till denna kurs skall ha genomgått vår grundkurs för entanksmaskiner.

Kurs ESP2: För våra större maskiner (WD-T, WD-B, WD-90GR/90 DUO/100GR).
Tider: Fredag 2/12 med start klockan 08:30 och avslut klockan 16:00

Personer som anmäler sig till denna kurs skall ha genomgått vår grundkurs för tunnelmaskiner.

Kursen är kostnadsfri.
Antalet deltagare är begränsat till 15 deltagare per kurs.
Vid överteckning kommer platserna att fördelas geografiskt. Deltagare som vill gå båda kurserna har förtur.

Anmälan ska vara Wexiödisk tillhanda senast 25 november 2022.

Bekräftelse mailas ut till de som erhållit plats. Vid överteckning finns det möjligt att kvarstå som reserv.

Vid frågor kontakta Thomas Olsson
Tel 0470 - 77 12 00
service@wexiodisk.com

 

KURSANMÄLAN

OBS! Endast en (1) anmälan här nedan per deltagare!

Företag:

Kursdeltagarens namn:

Kursdeltagarens mailadress (företagsadress):

 

 

Önskar deltaga i kurs(er)

ESP1 (1/12 2022)

 ESP2 (2/12 2022)

ESP1 + ESP2 (1 - 2/12 2022)
 

Deltagaren anmäld av (namn):

Mailadress:

Telefonnummer: