ServiceTool 4.0

Servicetool 4.0

För ESP1/ESP2

Denna version innehåller följande förändringar och förbättringar.

 • Stödjer WD-12S.
 • Säkrare programladdning för ESP2.
 • Ingång (6) för externt larm syns nu i diagnos.
 • Maskinbeteckningar har justerats som används för börvärde 101:
  - Tidigare beteckning WD-6 Duplus heter nu WD-6 DUPLUS/WD-7 DUPLUS.
  - Tidigare beteckning WD-7 heter nu WD-7/8.
  - Tidigare beteckning WD-8/9 heter nu WD-9REC.

JAVA-emulator som kan behöva installeras vid installation.

Vid nyinstallation kan en JAVA-emulator behöva laddas ned. Görs enligt nedanstående länk och information.

https://adoptium.net/temurin/releases/?version=21&os=windows&arch=x64&package=jdk

Denna länk går direkt till adoptium och där är allt förvalt enligt nedan:
Operating system: Windows
Architecture: x64
Package Type: JDK
Version: 21 - LTS


Nyinstallation/uppdatering görs bäst på följande sätt:

 1. Radera eventuella filer för den äldre programversionen av ServiceTool.
 2. Zipfilen (nedan) skall laddas ner på datorn och sedan packas upp och läggas i en egen ny katalog
 3. Skapa en genväg för .jar-filen till skrivbordet och kalla genvägen för ServiceTool 4.0.
 4. Kör filen full.reg för att säkerställa att fullversionen av ServiceTool 4.0 kommer att köras.
 5. Starta ServiceTool mha genvägen och ställ in rätt anslutning (COM-port) för USB/RS232-anslutningen.
 6. Ställ även in önskad textstorlek mm under meny Redigera\Inställningar.
 7. Gå ur ServiceTool.
 8. Starta ServiceTool igen och kontrollera att du kan koppla upp dig mot en maskin/ESP-kort.

Om uppkopplingen till diskmaskinen/ESP-kortet inte fungerar, så kan D434 - Trouble shooting ServiceTool här nedan vara till hjälp.