Anmälan WD-4S servicekurs

 
Information och anmälan för digital endagarskurs för WD-4S via Zoom.
 

Kursen är planerad att genomföras den tisdagen den 1 februari 2022 med start kl 08.30* och beräknas pågå
till ca kl 15.00, med avbrott för lunch och bensträckare.

För att kursen skall bli bra för er som deltagande servicefirma behöver ni:
- En liten större bild- eller tv-skärm kopplad till en dator.
- Högtalare kopplad till datorn eller dator med bra ljud.
- En WD-4S uppkopplad med el.
- En eller två deltagande tekniker som kan sitta bekvämt framför skärmen.
- Möjlighet att arbeta med diskmaskinen framför skärmen.
- Tangentbord, så att ni kan chatta med kursledarna.
- Laptop, på vilken programvara DecTool skall installeras. DecTool används för uppkoppling till WD-4S.

Det ni inte behöver är:
- Extern mikrofon (vi kommer att ha alla deltagares mikrofoner "mutade" större del av kursen).
- Zoom installerad på datorn. Det räcker med att man kör Zoom via browser i deltagande dator.

Kursavgift: 0 kr som inkluderar diplom.

DecTool-kabel WD61104300 beställer deltagaran själv från Wexiödisk.

Senaste anmälningsdag: Onsdag 2022-01-26.

* Vi öppnar kursen 08.00 med att få alla kursdeltagare med oss, dvs att få tekniken att fungera för alla.

 

Det låter intressant, vi vill delta vid nästa tillfälle som denna kurs hålls mha Zoom:

Ja

Nej, vi vill bara ha utbildningar på plats i Växjö eller Stockholm.

 

 

Servicefirma:

Ditt namn (anmälare):

Din mailadress (anmälare):

Eventuell kursdeltagares namn (endast en deltagare per anmälan):

Kursdeltagarens mailadress:

 

Tack för anmälan!