Anmälan Work shop Common Cart

 

Anmälan till Work shop "Common cart"


Common cart är ett sätt att skicka orderrader internt via vår nya webshop istället för att använda t ex lappar, telefonsamtal eller sms. Vi går igenom hur det fungerar och svarar på frågor och om någon vill komma igång direkt så försöker vi lösa det efter presentationen.

Hur det fungerar kan du redan nu få en förpresentation om via denna länk: Presentation Common Cart

 
Work shop tisdagen den 13 september 2022 kl 09.00 eller 13.00

Deltager gärna kl 09.00.

Deltager gärna kl 13.00.

Kan tyvärr ej deltaga pga tidpunkten men gärna vid senare tillfälle.

 Ämnet är inte alls intressant för mig.

 

Servicefirma:

Namn:

Mailadress: