Miljöpolicy

Ett aktivt miljöarbete med ständiga förbättringar

Wexiödisk ska aktivt bidra till en långsiktig förbättrad inre och yttre miljö, genom att våra produkter konstrueras för såväl resurssnål tillverkning som god driftsekonomi så att så lite naturtillgångar som möjligt förbrukas.

Wexiödisk ska bedriva ett aktivt miljöarbete med ständiga förbättringar efter vårt dokumenterade verksamhetssystem. Av systemet framgår ordningsföljd och samverkan mellan processer samt styrning av dessa för att åstadkomma önskat resultat.

Wexiödisk ska följa tillämpliga lagkrav och säkerställa att dessa kommuniceras och följs upp mot de produkter och tjänster som har påverkan på de betydande miljöaspekterna.

 

Miljöbild av älg som står på ett fält i gryning