Miljöpolicy

Ett aktivt miljöarbete med ständiga förbättringar

Wexiödisk AB utvecklar, producerar och säljer diskmaskinslösningar för professionella användare. Att aktivt bidra till en långsiktigt förbättrad inre och yttre miljö är viktigt för Wexiödisk AB.


Vi skall uppnå detta genom att:

  • Miljöarbete och ständiga förbättringar är en naturlig del av det dagliga arbetet hos alla medarbetare 
  • Våra produkter konstrueras och utvecklas för såväl resurssnål tillverkning som god driftsekonomi. Detta leder till en minskad förbrukning av naturtillgångar samt minskad miljöbelastning.
  • Vi jobbar aktivt med att minska klimatutsläpp från vår verksamhet 
  • Vi följer tillämpliga lagkrav och säkerställer att dessa kommuniceras och följs upp mot produkter, tjänster och egen verksamhet
  • Vi säkerställer kontinuerligt att vi har den kompetens som krävs för att möta våra kunder och intressenters behov
  • Vi följer framtagna processer och arbetar ständigt med att förbättra och effektivisera vår verksamhet.

 

Varje installation skall vara en bra referens!


 

 

 

Miljöbild av älg som står på ett fält i gryning