Cirkulär ekonomi

Kan man förena kvalitet,
miljötänk och ergonomi? 

På Wexiödisk svarar vi ja på den frågan! Vi kallar det eco-design. Vår filosofi har ända sedan starten 1972 varit att vi utifrån ett miljötänk ska jobba med kvalitet och hållbarhet i fokus. Självklart utan att göra avkall på ergonomi och en god arbetsmiljö.

Vi arbetar utifrån en cirkulär ekonomi, vilket innebär att kretsloppet inte är linjärt utan istället cirkulärt, där hållbar utveckling hamnar i fokus. Wexiödisk utvecklar produkter av hög kvalitet och väljer varje komponent med omsorg. Allt för att förlänga livscykeln och spara på jordens resurser. Att varje diskmaskin vi utvecklar ska vara mer resurssnål än den föregående modellen har alltid varit vår ledstjärna. 

CIRKULÄR EKONOMI FÖR OSS ÄR
  • Funktionell design i rostfritt stål, som ger hållbarhet och lång livslängd.
  • Service sker normalt från maskinernas framsida. Åtkomsten av komponenter blir enklare och servicen går snabbare.
  • Vi tänker på människan! Att förbättra ergonomin, till exempel genom Autostart med automatisk öppning och stängning av huven, minskas förslitningsskador och diskprocessen förenklas avsevärt. 
  • Centrifugering, ett resurssnålt sätt att torka disken. 
  • Värmeåtervinning ECO-FLOW som effektivt sparar energi och förbättrar klimatet i diskrummet.
  • Vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya lösningar på hur man ytterligare kan spara vatten, energi och kemikalier.

Allt vi gör spelar roll för helheten.