Kvalitetspolicy

God kvalitet innebär även god leveransförmåga

Wexiödisk skall upplevas som ett seriöst och dynamiskt företag med hög kvalitet på produkter och tjänster. Vi skall uppnå detta genom att:

  • Bedriva ett aktivt kvalitetsarbete med ständiga förbättringar efter vårt dokumenterade verksamhetssystem. Av systemet framgår ordningsföljd och samverkan mellan processer samt styrning av dessa för att åstadkomma önskat resultat.
  • Produkterna skall vara funktionssäkra och innehålla överenskommen specifikation.
  • Leveranserna skall ske vid överenskommen tidpunkt.
     

servicetekniker som arbetar på tvättmaskiner i fabrik