Beskrivning

KOMPAKT MED FINA LÖSNINGAR
Har du behov av en yteffektiv installation där du kan grovdiska såväl med som utan granulat är WD-90GR TOUCH ett utmärkt val. 

TVÅ UTRUSTNINGSPAKET
WD-90GR TOUCH finns med två utrustningspaket, HC och Flex. HC står för High Capacity och är valet om disken mest består av kantiner. Flex är valet för mer blandat diskgods. WD-90GR TOUCH har en roterande korg vilket gör att såväl vatten som granulat kommer åt överallt under diskning och ger ett utmärkt resultat. 

WD-90GR HC TOUCH är försedd med en lättanvänd digital display, WD-TOUCH,  som vägleder användaren genom hela diskprocessen.

 

  • Ångreducering som standard
  • Kort torktid med effektiv och energisparande centrifugering
  • Ingen manuell fördisk och skrubbning tack vare kraftig spolning med vatten och granulat
  • 6 olika diskprogram
  • Stackning av gods kan göras direkt på den nedfällbara luckan
  • HAACP-övervakningen finns i maskinens styrprogram
  • Maskinen är försedd med en lucka som går att fälla ner helt och du kommer då lätt åt längst in i maskinen
  • Maskinen möjliggör en yteffektiv installation
  • Servicevänlig – service utförs från fronten eller sidan

Fördelar

Kortare torktid och mindre ånga

Funktionen centrifugering hos WD-90GR är unik för maskiner från Wexiödisk. Eftersom diskvatten centrifugeras bort innan sköljning kan mängden sköljvatten minimeras. Efter sköljningen centrifugeras diskgodset igen och detta förkortar torktiden för godset.
Innan maskinen öppnas spolas kallt vatten mot bakväggen så att den kyls ner. Det gör att ångan reduceras och när luckan öppnas slipper du få varm ånga mot dig. En liten finess för att ge en bättre miljö i diskrummet.

 

 

 

 

 

 

 

Granulatet ger smutsig disk en match!

Att disken ska bli ren utan att göra avkall på miljön är det viktigaste hos oss på Wexiödisk. Det gäller förstås även grovdisk. Kantiner där lasagnen har bränt fast i kanterna, karotter där maten har gjort tydliga avtryck. Självklart ska de alla bli rena. 

Granulat är små blå plastkulor. De fylls i disktanken och under diskprogrammets gång cirkulerar de tillsammans med vatten och kemikalier för att avlägsna matrester på godset. Granulaten kan tyckas små men eftersom de väger mer än vatten är de också mer kraftfulla.

 

 

 

 

 

 

Kompakt och effektiv disklösning för storkök

WD-90GR HC TOUCH med tillhörande kringutrustning och tillbehör är ett disksystem utvecklat för mindre storkök med mycket kantindisk. Maskinen diskar med en blandning av vatten, plastgranulat och diskmedel, vilket innebär minimalt förarbete såsom blötläggning och skrubbning. 

 

 

 

 

 

Liknande produkter