Beskrivning

MED ELLER UTAN GRANULAT - DU VÄLJER!
WD-100GR TOUCH är grovdiskmaskinen som diskar med eller utan granulat. HACCP-funktionen i maskinens styrprogram säkerställer att hygienkraven uppfylls. Maskinen kan fås genommatad alternativt frontmatat utförande och underlättar på så sätt logistik, ergonomi och hygien samt är utrustad med den effektiva centrifugeringstekniken.

WD-100GR TOUCH är försedd med en lättanvänd digital display, WD-TOUCH,  som vägleder användaren genom hela diskprocessen.

  • Ångreducering som standard
  • Spara energi och torktid med kondenseringsenheten ECO-FLOW


   


 

  • Ingen manuell fördisk och skrubbning tack vare kraftig spolning med vatten och granulat.
  • Bästa hygien och snabb torkning med centrifugering
  • Genommatad modell för bästa hygien
  • Kan kompletteras med inmatningsbänk och transportvagn för optimal logistik
  • Värmeåtervinning med kondensbatteri minskar ångan i rummet
  • Servicevänlig – service utförs från fronten eller sidan
  • Effektiv diskning och hög kapacitet med dubbla spolsystem

Fördelar

Effektivt och hygieniskt 

Du slipper de tunga lyften och den genommatade maskinen ger en ren och en smutsig sida i diskrummet. Samtidigt som en kassett diskas kan du förbereda den andra vilket gör att tiden för byte av kassett minskar. På så sätt ökar kapaciteten och skapar ett effektivt flöde i diskrummet. Du kan även separera smutsigt och rent diskgods på enklare sätt.

I mindre utrymmen, där genommatning ej är möjlig, kan  WD-100GR TOUCH  även levereras som frontmatad maskin. 

Kökets slitvarg!

WD-100GR TOUCH är vår största grovdiskmaskin som är lämplig för köket med mellan 1000 - 3000 måltider per dag. Den suveräna granulattekniken tillsammans med roterande diskgods, underlättar det tunga arbetet med att skrubba hårt smutsade kantiner och grytor. Inte heller blötläggning krävs och med de anpassade tillbehören för kökets olika redskap och utrustning sparas mängder med tid. Tid och arbetskraft som kan användas till annat. 

 

 

 

 

 

 

 

Energismart med värmeåtervinning

WD-100GR TOUCH är utrustad med ECO-FLOW där energin tas från föregående disk och återanvänds till nästa diskcykel. Torrare luft sugs in i maskinen och disken torkar betydligt fortare och mer effektivt. Eftersom ångan kondenseras bidrar detta positivt till arbetsmiljön. Värmeåtervinningen gör att maskinen endast förbrukar kallvatten under drift.

 

 

 

 

 

 

Liknande produkter