Beskrivning

FLEXIBEL LÖSNING MED MODULER

När diskmängden är stor är en tunneldiskmaskin det bästa alternativet. Tunneldiskmaskinen är modul-uppbyggd, vilket gör det enkelt att anpassa maskinen efter diskbehovet.

BRA ARBETSMILJÖ MED LJUDISOLERING

Våra tunneldiskmaskiner är isolerade mot värme och ljud. Konstruktionen består av dubbla plåtar med ljuddämpande material emellan vilket ytterligare reducerar ljudnivån. All service sker från maskinens framsida. Åtkomsten av komponenter blir enklare och servicen går snabbare.

DIGITAL DISPLAY WD-TOUCH

WD-TOUCH  är en lättanvänd, digital display som vägleder dig genom hela diskprocessen. Här ställer du in kontakttid (disktid), får överblick över hela diskprocessen samt kan enkelt byta språk. Navigeringen mellan olika menyer är enkel och kan görasnär du bär skyddshandskar.

  • Diskarmar i rostfritt stål
  • Maskinens luckor är avtagbara och lätta att rengöra
  • Reglage som tömmer alla tankar när man är klar för dagen
  • Djupa och lättillgängliga silkorgar håller diskvattnet rent längre
  • Självtömmande pumpar i disk- och sköljzoner
  • Effektiv värmeåtervinning med ECO-FLOW
  • Anpassade tillbehör som exempelvis sorteringsbänkar, kedjetransportörer och kurvor
  • Unik korgmatning där operatören kan styra kontakttid såväl som kapacitet beroende på diskgodsets smutsighet.
  • Flera modeller med kapacitet 70 - 250 korgar per timme.

Fördelar

 

Bättre arbetsmiljö med PRE-RINSE

Med vår unika PRE-RINSE förspolningsmaskin förspolas disken effektivt och ersätter på så sätt den manuella pistolduschen. Du sparar tid och vatten, slipper blöta golv och stänk samt minskar förslitningsskadorna utan de monotona rörelserna. Även skålar som placeras upp och ner spolas av effektivt. Det innebär att disktiden kan sänkas och du behöver mindre mängd diskmedel.

Mindre smutsigt diskgods, som glas och brickor, behöver oftast inte förspolas. Genom att placera den typen av gods i en särskild diskkorg känner maskinen av det och korgen transporteras igenom utan att förspolningen aktiveras. På så sätt används inte vatten och energi i onödan.

 

Separera de känsliga glasen

Med en smart layout och rätt tillbehör såsom kurvor och rullbanor skapas kunanpassade diskrumslösningar. Här visas ett exempel på diskrumslayout där glasdiskmaskinen tar hand om den känsliga disken som vinglas. Resterande diskgods skickas vidare genom förspolningsmaskinen och därefter till tunneldiskmaskinen.

Effektivt, ergonomiskt och miljövänligt.

Läs mer om glasdisksortimentet

Tryggt och informativt med WD-Touch

OPTIFLOW har en lättanvänd display, WD-Touch, som vägleder dig genom hela diskprocessen. Displayen är användarvänlig och har ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att navigera mellan de olika funktionerna. Språkstöd till lokalt språk.

Styrsystemet innehåller även inbyggda guider som underlättar daglig rengöring, service och reparation. Displayen fungerar även när användaren bär engångshandskar, något som är viktigt ur ett hygienperspektiv.

Kundcase

ROYAL AUTOMOBILE CLUB, MELBOURNE

Toppklass i Melbourne

 

"Det är inte bara produkterna som håller högsta klass. Det gäller även service, eftermarknad och utbildning av personalen"

Läs mer om Mark Normoyle på RACV Club
Kökschef och kvalitetsansvarig

 

Läs artikeln här

Tillbehör

Smarta funktioner

Klicka på markeringarna och upplev WD-TOUCH-fördelarna!

Silkorgar i rostfritt

Silkorgarna är enkla att tömma och rengöra. Enkel tömning från utsidan på förspolningsmaskinen.

Spolarmarna

Spolarmarna tas enkelt bort, utan verktyg, med hjälp av en smart låsfunktion när rengöringen ska göras. De är dessutom likadant utformade och kan därför återmonteras snabbt.

Silkorgar

Silkorgarna i diskmaskinen är lätta att tömma och rengöra.

Daglig rengöring

Ergonomisk och enkel rengöring.

Handtag

Rundade ergonomiska handtag som är enkla att rengöra.

Luckorna

Luckorna är välbalanserade och öppnas uppåt med hjälp av det ergonomiska handtaget. 

PRE-RINSE förspolning

Den dagliga rengöringen av PRE-RINSE är enkel. För insidan används ett spolmunstycke, som ingår i leveransen när du köper en PRE-RINSE.

WD-Touch

WD-Touch-displayen är tydlig och vägleder dig genom hela disk-processen och säkerställer bland annat disktemperaturer.

WD-Touch

Enkelt att navigera mellan de olika funktionerna. Språkstöd till lokalt språk. 

Spara tid med universella gardiner

Gardinerna är alla i samma storlek och behöver därför inte återplaceras på exakt samma ställe efter rengöring.