Beskrivning

Wexiödisks tunneldiskmaskiner kan förses med en torkzon. En kraftig fläkt blåser varm luft över diskgodset. Framför allt är torkzonen användbar vid diskgods med liten värmeackumulerande förmåga till exempel plastbrickor. Torkzonerna kan fås i olika utföranden och effekter -  WD-T60, WD-T80, WD-T60F eller WD-T90. 

Fläktens fördelningsspjäll ger en riktad fördelning av den varma luften och energiförbrukningen minskar.

En del av den tillförda energin utnyttjas av kondensbatteriet, som värmer upp inkommande kallvatten.

WD-T60, WD-T80 och WD-T60F har en värmeeffekt på 3,3kW, WD-T90 har 2x3,3kW. WD-T80 är avsedd att användas när maskinerna är anslutna till en driven kurva.