Beskrivning

Banddiskmaskinen WD-BS är lämplig för större kök som t.ex sjukhus eller flygkök där det krävs hög diskkapacitet. Diskmaskinen är tekniskt utvecklad för att klara av diskning i krävande miljöer med ett perfekt diskresultat och med hjälp av SMART-funktioner hålls driftskostnaderna el, vatten och kemikalier på en låg nivå.

Banddiskmaskinen finns i fem olika storlekar, med eller utan den unika förspolningsenheten PRM. Tack vare de olika modellerna hittar du enkelt den bästa och mest effektiva lösningen för just ditt diskrum. 

 

  • ECO-FLOW - dubbel värmeåtervinning säkerställer rätt temperatur i fördisken.
  • CLEAN-RINSE ger ett perfekt sköljresultat med minskad vattenförbrukning.
  • Ergonomisk - arbetsytan ligger i nivå med transportbandet, vilket gör det mycket enkelt att hantera diskgodset eller korgarna, utan onödiga lyft. 
  • Stora diskzoner som standard. 
  • Sensorkontrollerad 
  • Stora sköljzoner
  • Dubbelt slutsköljningssystem

Fördelar

WD-Touch display 

WD-BS har en lättanvänd display som vägleder dig genom hela diskprocessen. Displayen är användarvänlig och har ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att navigera mellan de olika funktionerna. 

Styrsystemet innehåller även inbyggda guider som underlättar vid daglig rengöring, service och reparation. Displayen fungerar även när användaren bär handskar, något som är viktigt ur ett hygienperspektiv.

 

Enkelt och effektivt att lasta gods

De breda avlastningsytorna vid maskinens in- och utmatning fungerar som bra staplingsytor. Diskgods, som tallrikar och bleck hanteras och staplas effektivt på maskinens båda sidor och användaren behöver inte göra onödiga lyft. En eller två personer kan dessutom arbeta samtidigt på båda sidorna av inmatnings- och utmatningszonerna. 

 

 

Kundanpassning är vår standard

EXTRA BRED MODELL GER HÖGRE KAPACITET 
WD-BS finns i en bredare storlek, vilket innebär att godsets frigångsbredd kan ökas från 677 mm till 811 mm. Detta innebär inte bara högre kapacitet utan gör det också möjligt för användaren att diska större och mer skrymmande diskgods. 

EXTRA HÖG MODELL FÖR SKRYMMANDE GODS
Godsets frigångshöjd för en standardmaskin är 450 mm. Höjden kan ökas med 100 mm, vilket ger en frigångshöjd på 550 mm. Lägg sedan till ytterligare 60 mm när man mäter från transportbandets lägsta punkt.

Enkelt och hygienisk att rengöra

Den dagliga rengöringen ska vara enkel att utföra. Exempelvis har diskmaskinens dörrar släta baksidor som är mycket lätta att rengöra. Diskarmarna kan enkelt tas ut och rengöras och in- och utmatningssilarna kan plockas bort för att tömmas på matrester. 
Dessutom kan alla delarna demonteras för hand utan att några verktyg behövs.

För Wexiodisk är det viktigt att användaren har en ergonomisk och hygienisk arbetsmiljö. 

Ett stort urval av transportband för olika typer av gods ger stor flexibilitet

WD-BS har band med kraftiga fingrar samt axlar och bandlänkar i rostfritt stål, vilket ger extremt lång livslängd. Bandens utformning ger diskgodset god stabilitet under passagen genom maskinen. Möjligheten att placera godset i rätt läge och med rätt lutning i förhållande till vattnets angreppsriktning, bidrar till ett perfekt diskresultat. 

På bilden visas vårt standardband med försänkta fingrar avsett för flata och djupa tallrikar, kaffegods och brickor. Lämpligt även för korgar. Fråga oss vilket band som är mest lämpligt för ditt diskgods.

Skippa den manuella förspolningen och spara tid i diskrummet

INGEN MANUELL FÖRSPOLNING
Till S-modellerna finns möjlighet att välja PRM förspolningszon. PRM spolar av det smutsiga diskgodset och den manuella hanteringen minimeras. Förspolningszonen avslägsnar då större matrester som samlas upp i maskinens silar. Silarna rengörs och töms enkelt även under drift så inga onödiga avbrott behöver göras. PRM förbättrar därför både logistiken och effektiviteten i diskrummet. Modellerna som inkluderar PRM-enhet är 550, 650, 750, 850, 950

Kundcase

"När det gäller vattenförbrukningen kan vi redan nu se en besparing på 30% och jag märker att vi också använder betydligt mindre diskmedel."

Arch Prins, Fastighetschef på Bovenij sjukhuset, Holland

Läs artikeln

Smarta funktioner

Upptäck WD-BS-modellens alla fördelar!

Ergonomi

Bra räckvidd och inga onödiga lyft för personalen

Hygieniskt

Silarna som samlar upp matresterna är lätta att ta bort och rengöra.

WD-Touch control panel

Förenklar och säkerställer det dagliga arbetet samt ger ökad trygghet med mindre stilleståndstid.

Lätt att rengöra

Den dagliga rengöringen ska vara enkel att utföra. Exempelvis har diskmaskinens dörrar släta baksidor.

Enkel hantering

Enkel rengöring av spolarmarna

Hygieniskt och effektivt

Dörrarna har släta baksidor som förhindrar smutsansamling och tas enkelt bort vid rengöring

Användarvänlig

Samma typ av gardiner för samtliga platser i diskmaskinen vilket gör det snabbt och enkelt att återplacera efter rengöring.

Ergonomiskt och enkel hantering av diskgods

Ergonomiskt

Godset kan enkelt matas in utan tunga lyft eftersom sidorna ligger i nivå med det nedsänkta fingerbandets överdel.