Hållbarhet - en central fråga för holländskt sjukhus

Hållbarhet är en viktig hörnsten och helt avgörande för både det kort- och långsiktiga arbetet  på BovenIJ-sjukhuset i Holland. Sjukhuset har nyligen undertecknat Green Deal-initiativet och är medlem av Environmental Care Platform (MPZ) samt uppnådde guldnivån för den nationella miljömärkningen Milieukeur 2018.

 

Hållbarhet

Som ett resultat av hållbarhetsarbetet har stora steg tagits under de senaste åren för att uppnå de olika miljömålen, bland annat en mer hållbar energiplan och minskade koldioxidutsläpp. Dessa mål spelade naturligtvis också en viktig roll i valet av en helt ny typ av diskmaskin.

Den nya diskmaskinen installerades i början av 2020 och ersatte den befintliga banddiskmaskinen från Wexiödisk / 
RHIMA som hade använts intensivt under 19 år. Fastighetschefen Arch Prins säger: 


- Det faktum att Wexiödisk-maskinen hade diskat under hela 19 år säger något om maskinens kvalitet. Den skulle säkert kunna fungera ytterligare under flera år, men ur ett hållbarhetsperspektiv ville vi gå ifrån sjukhusets centrala ångproduktion. I samband med detta ville vi också ha en ny diskmaskin som inte kräver ånguppvärmning och med en diskprocess som samtidigt återvinner värme. 


- Vi kom i kontakt med RHIMA, Wexiödisks återförsäljare i Nederländerna, och fick information om att en ny, miljövänlig banddiskmaskin, WD-BS, skulle lanseras. 

BovenIJ sjukhuset blev därmed det första holländska sjukhuset där banddiskmaskinen WD-BS installerades. 

 

Pålitlig partner

- Vi har genom åren haft en god relation med RHIMA och när de nu presenterar en diskmaskin med både rätt kostnadsbild över tid och med rätt miljöfokus, var valet enkelt för oss. Att ta steget och välja en maskin som ännu inte fanns på marknaden och utan möjligheten att titta på referensinstallationer, det gör du bara med en pålitlig partner. Och det är RHIMA för oss, säger Arch.


30% lägre vattenförbrukning

Kostchef Peter Huijsen, berättar om fördelarna med den nya maskinen: - Eftersom ånga och elförbrukning är svåra att jämföra, vet vi inte i dagsläget vad den nya maskinen förbrukar. Vi genererar en del av vår egen el med solpaneler och köper grön energi för hela sjukhuset.

 

"När det gäller vattenförbrukningen

kan vi redan nu se en besparing på 30 procent

och jag märker att vi också behöver

betydligt mindre mängd diskmedel"

 

Dessutom märker personalen att arbetsmiljön i köket har förbättrats. Den här maskinen är inte bara tystare utan avger mycket mindre värme. - Det blir inte lika varmt och fuktigt i diskrummet längre, vilket förbättrar för personalen. Vi kan enkelt justera hastigheten på maskinen via den digitala displayen, där vi också kan läsa av temperaturen i disktankarna.

 

    

- De här fördelarna och besparingarna bekräftar att valet av diskmaskin lämnar ett viktigt bidrag till sjukhusets hållbarhetsmål. Jag är övertygad om att maskinen fortfarande kommer att finnas här om 20 år.

Fastighetschef Arch Prins