WD-100 PPE

WD-100, PPE Barriär
– maskinen med stor kapacitet

 

WD-100 PPE tvättmaskin med brandmans utrustning utanför

 

WD-100 PPE BARRIÄR är en barriärmaskin, dvs den är genommatad, 
vilket underlättar logistik, ergonomi och hygien.

 

BARRIÄRMASKINEN FÖR EFFEKTIVT FLÖDE AV GODS
Du slipper de tunga lyften och det ger en ren och en smutsig sida i rummet. Allt för bästa hygien. Samtidigt som en kassett tvättas kan du förbereda den andra vilket gör att tiden för byte av kassett minskar. På så sätt ökar kapaciteten och skapar ett mer effektivt flöde.

SMARTA TILLBEHÖR FÖR GOD ERGONOMI OCH EKONOMI
WD-100 är utrustad med värmeåtervinning som reducerar ångutsläppet och gör rummet mer behagligt att vistas i. WD-100 förbrukar endast kallvatten under drift vilket innebär låga driftskostnader och bättre totalekonomi. I leveransen ingår en inmatningsbänk och två rostfria korgar samt en rullvagn, vilken ger ytterligare förenklad hantering med förbättrad logistik och lägre lastningshöjd. 

NÅGRA TILLVAL FÖR ÖKAD FLEXIBILITET
Panelen är normalt placerad på vänster sida men kan mot tillval placeras på högra sidan beroende på maskininstallationen. Systemet byggs enkelt ut med förlängningsbänkar och anslutningsbanor i längder mellan 180 - 840 mm. Tvättkassetterna kan anpassas efter fabrikatet på rökdykarpaketen.

Det är alltid en fördel att separera masker och tuber vid tvätt.

TVÄTTID
6 st program, justerbara upp till 20 minuter
Tvätt- och sköljtider samt temperaturer för alla program är anpassningsbara (max 20 min tvättid)

KAPACITET
2 st rökdykarpaket per tvättkorg alt. 3 masker och andra PPE-detaljer

Broschyr
 


Se installationen av barriärmaskinen på Oskarshamns räddningstjänst.