PPE - tvättmaskiner för brandförsvaret

Tryggt och effektivt för brandförsvaret

Sedan några år specialanpassar vi våra traditionella diskmaskiner till brandförsvaret. Brandmän är utsatta för en förhöjd risk när det gäller vissa former av cancer. Genom goda rutiner, bra tvättmaskiner och god logistik i tvättrummet minimeras kontakten med de skadliga rökgaserna och farliga partiklarna som fastnar i skyddskläder och utrustning vid en brandinsats.

PPE-maskinerna finns i fyra olika storlekar med tillhörande bänkar och anpassade korgar, allt för en bra logistik. Maskinerna tvättar kompletta rökdykarpaket men även de mindre detaljerna vid isärtagning samt övrig PPE-utrustning med ett gott resultat.

Läs mer om våra produkter för brandförsvaret här.

Broschyr

 

Brandman med rökdyk utrustning framför brandbil