Beskrivning

BARRIÄRMASKINEN FÖR EFFEKTIVT FLÖDE AV GODS
WD-100 PPE BARRIÄR är en barriärmaskin, dvs den är genommatad, vilket underlättar logistik, ergonomi och hygien. Du slipper de tunga lyften och det ger en ren och en smutsig sida i rummet. Allt för bästa hygien. Samtidigt som en kassett tvättas kan du förbereda den andra vilket gör att tiden för byte av kassett minskar. På så sätt ökar kapaciteten och skapar ett mer effektivt flöde.

  • Ångreducering som standard
  • Spara energi och torktid med kondenseringsenheten ECO-FLOW
  • Tre korgtyper för olika gods ingår i leveransen och med ett enkelt handgrepp skiftas spoltrycket för grov- resp fintvätt.
  • Det är fördel att separera masker och tuber vid tvätt.


   


 

  • Bästa hygien och snabb torkning med centrifugering
  • Värmeåtervinning med kondensbatteri minskar ångan i rummet
  • Komplett disksystem med inmatningsbänk och transportvagn
  • Servicevänlig – service utförs från fronten eller sidan
  • Effektiv diskning och hög kapacitet med dubbla spolsystem

Fördelar

Effektivt och hygieniskt 

Du slipper de tunga lyften och den genommatade maskinen ger en ren och en smutsig sida i diskrummet. Samtidigt som en kassett diskas kan du förbereda den andra vilket gör att tiden för byte av kassett minskar. På så sätt ökar kapaciteten och skapar ett effektivt flöde i diskrummet. Du kan även separera smutsigt och rent diskgods på enklare sätt.

I mindre utrymmen, där genommatning ej är möjlig, kan WD-100GR PPE  även levereras som frontmatad maskin. 

Komplett system med vagnar och bänkar

WD-100GR PPE, tillsammans med inmatningsbänk och transportvagn, utgör ett disksystem där kassetten matas genom maskinen från smutsig till ren sida. Med genomtänkta tillbehör förenklas hanteringen och minskar tunga lyft med förslitningsskador som följd. Stackning sker i bra arbetshöjd. Två kassetter används som standard men systemet kan förlängas och anspassas efter just ditt diskrum.

Energismart med värmeåtervinning

WD-100GR PPE är utrustad med ECO-FLOW där energin tas från föregående disk och återanvänds till nästa diskcykel. Torrare luft sugs in i maskinen och disken torkar betydligt fortare och mer effektivt. Eftersom ångan kondenseras bidrar detta positivt till arbetsmiljön. Värmeåtervinningen gör att maskinen endast förbrukar kallvatten under drift.