Beskrivning

WD-66CTS diskar hela 1500 brickor per timme och kan hantera brickor upp till en storlek på 530x530 mm. Det effektiva bandet i brick- och bestickdiskmaskinen är smart konstruerat och ger plats för både brickor och bestick sida vid sida. WD-66CTS kan integreras i ett brick- och bestickhanteringssystem med automatisk in- och utmatning.

Det patenterade matningssystemet i kombination med att brickor och bestick diskas stående ger hög kapacitet samt optimalt utnyttjande av disk och torkfunktionen.

De rena brickorna kan antingen staplas direkt i en vagn, eller för ökad kapacitet via en extern brickväxlare i två vagnar som fylls i tur och ordning.

Besticken samlas upp i en låda eller på ett transportband anslutet direkt till en ACS automatisk besticksorterare.

 

 • Brickor och bestick diskas samtidigt med hög kapacitet.
 • Diskprocessen kontrolleras av den intuitiva WD-Touch displayen.
 • Bra arbetsmiljö med värme- och ljudisolerad maskin
 • Stora och välbalanserade luckor som är enkla att öppna och stänga vilket 
  underlättar vid rengöring
 • Låg vatten och energiförbrukning.
 • Bra arbetsmiljö tack vare den dubbla värme-återvinningen, ECO-FLOW /
  HEAT-FLOW. 
 • Hög flexiblilitet - kan fungera som
  back-up-maskin och då 
  även hantera normaldisk i diskkorgar med t.ex koppar och tallrikar samt grovdisk t.ex kantiner som då placeras direkt på bandet.

Fördelar

Diskar brickor och bestick samtidigt

Godset diskas stående i maskinen och det unika matningssystemet ger
hög kapacitet samt optimalt utnyttjande av disk- och torkfunktionen.
WD-66CTS kan integreras i ett brickhanteringssystem med automatisk laddning av brickor och utmatning till en eller flera dispensrar.

Kapacitet:
1 500 brickor/timme
Upp till 4 500 bestick/timme

Enkel manövrering med
WD-Touch

Våra diskmaskiner har en lättanvänd display som vägleder dig genom hela diskprocessen. Displayen är användarvänlig och har ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att navigera mellan de olika funktionerna. Språkstöd till lokalt språk.

Styrsystemet innehåller även inbyggda guider som underlättar daglig rengöring, service och reparation. Displayen fungerar även när användaren bär engångshandskar, något som är
viktigt ur ett hygienperspektiv.

Besparingar med smartfunktioner

Med vårt effektiva värmeåtervinningssystem sparas väsentligt med energi. Brickdiskmaskin
WD-66CTS är utrustad med flera smartfunktioner.

ECO-FLOW. Smartfunktionen tar hand om den fuktiga ångan och energin som alstras i diskprocessen innan den lämnar maskinen och ventileras bort från diskrummet. Med hjälp av en värmeåtervinningsenhet som är placerad ovanpå maskinen överförs energin från ångan till det inkommande kallvattnet.

HEAT-FLOW. Därefter passerar kallvattnet genom värmeväxlaren HEAT-FLOW, placerad i fördisktanken. Denna smartfunktion sänker även temperaturen i fördisktanken och förhindrar att stärkelse och proteiner fastnar på diskgodset. Det inkommande kallvattnet till slutsköljningen blir på detta sätt förvärmt och sänker energiförbrukningen till ett minimum.

BY-PASS. Smartfunktionen inte bara minskar kemikalieförbrukningen utan håller även vattnet i fördisktanken renare under längre tid.

Hygieniskt - inga händer på
rent gods

Besticken blandas och diskas stående i transportbandets bestickkoppar. Kopparna är tillverkade i rostfritt stål, är hållbara och konstruerade så att inga bestick skymmer varandra.

Därefter samlas besticken upp i en plastlåda eller på ett band anslutet direkt till en besticksorteringsmaskin. I besticksorteringsmaskinen sker sortering utan att en mänsklig hand behöver vidröra besticken.

Kundcase

Spara resurser med 

automatisk brick- och bestickdiskning 

Wexiödisk har utvecklat en patenterad lösning för diskning av bestick och brickor i en och samma diskmaskin. Den kompakta modellen WD-66CTS ger ett effektivt och bra flöde i diskrummet. 
WD-66CTS kan integreras i ett brickhanteringssystem med automatisk laddning av brickor och utmatning till en eller flera dispensrar.