Beskrivning

Brickdiskmaskiner är effektiva och tidsbesparande för personalen i köket och kan med fördel anslutas till ett automatiskt brickhanteringssystem.

Brickdiskmaskin WD-40BRE består av en försköljningszon, kemdiskzon, slutsköljningszon och en effektiv torkzon. Det smarta matningssystemet i kombination med att brickor diskas stående ger hög kapacitet samt optimalt utnyttjande av disk och torkfunktionen.

  • ECO-FLOW värmeåtervinning ger låg energiförbrukning.
  • Maskinen är ljud- och värmeisolerade. 
  • Enkelt att rengöra maskinens insida tack vare stora, välbalanserade skjutluckor. 
  • Maskinen är användarvänlig och har lång livslängd. 
  • Brickdiskmaskinen är mycket servicevänlig med samtliga komponenter i maskinen lättåtkomliga. All service sker från maskinens framsida.
  • HACCP-funktionen i den elektroniska styrningen övervakar diskprocessen. Förenklat handhavande med klartextpanel.

Fördelar

Effektiv hantering av brickor

Hanteringen av brickorna kan ske på flera sätt; manuell in- och urlastning, eller för att få ett effektivt och ergonomiskt arbetssätt, genom att automatisera brickhanteringen.

Genom att ansluta diskmaskinen till en brickhanteringssystem minimeras det manuella arbetet.

Det patenterade matningssystemet i kombination med att brickor diskas stående ger hög kapacitet samt optimalt utnyttjande av disk och torkfunktionen. 

Kapacitet:
1.200 brickor/timme

Max. brickstorlek:
580x530 mm

Smartfunktioner

WD-40BRE är försedd med SMARTFUNKTIONER såsom värmeåtervinning som ger låg energiförbrukning. Med hjälp av en värmeåtervinningsenhet, ECO-FLOW, som är placerad ovanpå maskinen överförs energin från ångan till det inkommande kallvattnet.

Dessutom är brickdiskmaskinen både ljud- och värmeisolerad vilket ger ett mycket bättre arbetsklimat i diskrummet.

 

 

Kundcase

En god investering

Brickdiskmaskiner är effektiva och tidsbesparande för personalen i köket. Panelen visar i klartext den pågående diskcykeln och den elektroniska styrningen övervakar hela diskprocessen. Allt för att uppfylla HACCP hygienkrav.