Beskrivning

Två modeller brickdiskmaskiner. Skillnaden ligger i kapaciteten. WD-215T diskar 16 brickor per minut och WD-275T kan ta hand om hela 20 brickor. Maskinerna kan integreras i ett brickhanteringssystem med automatiskt inmatning till maskinen och utmatning till dispenser. 

  • Hög kapacitet, 16 alt. 20 brickor/minut
  • Enkel att använda
  • Tystgående och låg energiförbrukning
  • Hygienisk och ergonomisk
  • Servicevänlig

Fördelar

Kompakt, robust och pålitlig

Maskinen hanterar brickor i standardstorleken upp till 530 x 330 mm med möjlighet till kundanpassningar om annan storlek önskas. WD-215T diskar 16 brickor per minut och WD-275T kan ta hand om hela 20 brickor.

Skjutluckor förenklar rengöringen
av maskinen

WD-215T och WD-275T kan fås antingen el- eller ånguppvärmd och är försedda med välbalanserade skjutluckor på sidorna vilket underlättar rengöringen av maskinens insida. Maskinens servicevänlighet, med samtliga komponenter lätt åtkomliga från maskinens framsida, tillsammans med den långa livslängden gör brickdiskmaskinenen till en god  investering.

Kundcase

En god investering

Brickdiskmaskiner är effektiva och tidsbesparande för personalen i köket. Panelen visar i klartext den pågående diskcykeln och den elektroniska styrningen övervakar hela diskprocessen. Allt för att uppfylla HACCP hygienkrav.