Beskrivning

UNIK I SITT SLAG - ERGONOMI I FOKUS

WD-18CW passar till många olika sorters diskgods och vagnar av olika fabrikat. Det går även utmärkt att diska skrymmande gods som t.ex matdistributionsvagnar, stickvagnar, dispenservagnar, rackvagnar, transportvagnar samt olika sorters grovdiskgods.

ENDAST 4,5 KVADRAT UTRYMME KRÄVS

Maskinen kräver extremt litet utrymme med tanke på kapaciteten - endast 4,5 kvadratmeter golvyta och är helt unik genom både centrifugeringstekniken och den extremt låga vattenförbrukningen på endast 6 liter per disk.

  • Hög kapacitet och klarar högt ställda krav
  • Låg driftskostnad - minimerad energi. och vattenförbrukning. Endast 6 liter vatten per diskcykel samt torkning utan värme.
  • WD-18CW kan fås som genommatad modell för bästa logistik och hygien.
  • Perfekt disk- och torkresultat
  • Sparar personalen med enkel hantering av skrymmande vagnar och annat gods samt ger en bättre arbetsmiljö.

 

Fördelar

Hög kapacitet

WD-18CW har stor kapacitet och kan diska 30 – 40 diskcykler/timme. Det finns tre olika diskprogram och ett normalt program tar endast ca 75 sek. Maskinen är rymlig och de invändiga måtten för diskutrymmet är 1070 x 1030 mm, höjd 1850 mm alternativt 2050 mm, vilket innebär att flera vagnar vanligtvis kan diskas samtidigt beroende på storlek. 

 

Lång livslängd och bättre arbetsmiljö

På Växjö lasarett installerades för många år sedan en vagndiskmaskin WD-18CW. Den används flera gånger om dagen och är efter många år lika driftsäker och stabil som en nyinstallerad maskin. Tack vare gedigna material i rostfritt stål håller Wexiödisk alltid samma höga kvalitetsnivå.  Ingen upphettad luft tillförs arbetslokalen under torkprocessen, vilket ger bättre inneklimat samtidigt som det ställs lägre krav på ventilation och luftkonditionering. Maskinen har dessutom en mycket låg ljudnivå. 

Enkelt handhavande

En person klarar enkelt att sköta maskinen. Tack vare automatisk öppning av portarna är det mycket lätt att mata in och ur maskinen. Med en enkel knapptryckning startar sedan diskprogrammet och på maskinens display visas programförloppet. Med unik teknik uppnås ett utmärkt disk- och torkresultat på mycket kort tid.  Fasta spolarmar i kombination med roterande gods diskar de mest svåråtkomliga hörn på godset. Torkning sker genom en effektiv centrifugering

Kundanpassade maskiner

Som standard levereras maskinen med en inredning för varierande diskgods. Det gods som får plats innanför en cirkel på 1600 mm diameter kan troligen diskas. Vi erbjuder även specialanpassningar för kunder vars diskgods har andra mått. 

Kundcase

Låg driftskostnad - endast 6 liter vatten/disk

Genom många års utvecklingsarbete har en balans mellan högsta maskinprestanda och minsta miljöpåverkan uppnåtts. WD-18CW förbrukar endast 6 liter färskvatten per diskcykel. El- och kemikalieförbrukningen är därmed mycket låg. Att jämföras med manuell renspolning av vagnar, det vanligaste alternativet till vagndiskmaskin, som förbrukar mellan 20–50 liter varmt vatten per vagn plus diskmedel. Ytterligare besparingar görs genom att den utgående ventilationsluften används för att värma inkommande kallvatten.