Beskrivning

Kondenseringsenheten sparar 9% energi eller 0,03 kWh/korg. Efter avslutad disk kondenseras ångan som bildats under slutsköljningen via ett kondensbatteri. Inkommande kallvatten förvärms i kondenseringsenheten. Samtidigt strömmar kall luft in i diskrummet vilket ger en avsevärt bättre arbetsmiljö. I kombination med värmeväxlare sparas hela 41% energi eller 0,13 kWh/korg.

  • Förbättrar rumsklimatet
  • Återvinner värmeenergi i ånga
  • Ansluts till kallvatten
  • Minskar energiförbrukningen
  • Minskar behovet av ventilation
  • Sparar 41% energi eller 0.15 kWh/korg

Tillbehör

Dokument