Beskrivning

BIOLAT används vid grovdisk och är tillverkat av en biologiskt nedbrytbar polymer. Genom denna miljöneutrala lösning strävar vi efter att minska plastavfallet och främja hållbara arbetsmetoder i diskrummet.

Denna mer miljöneutrala ersättare till det tidigare använda GRANULATET, som tillverkades av fossilt material, markerar ett framsteg i vårt engagemang för att minimera vår påverkan på miljön.

BIOLAT är speciellt utformad för användning i Wexiödisks sortiment av  grovdiskmaskiner, WD-90 DUO TOUCH, WD-100GR TOUCH och WD-90 GR TOUCH. BIOLATet fylls på i disktanken och under diskprogrammets gång cirkulerar de tillsammans med vatten och kemikalier för att avlägsna matrester på godset. 

HUR ANVÄNDS BIOLAT?
Med BIOLAT får du en effektivare diskning och momentet att blötlägga vidbrända kantiner och svårdiskade grytor och kastruller minimeras. BIOLATET fylls på i en behållare i diskmaskinen och när diskgodset cirkulerar i maskinen ”blästrar” BIOLATET diskgodset och de intorkade matresterna försvinner.

BIOLAT håller samma höga prestanda som den tidigare produkten av fossil plast, samtidigt som den reducerar det ekologiska fotavtrycket genom att den återvinns på ett sätt som är mindre belastande på vår planet.

 

Fördelar

Våra biolatdiskmaskiner har ett högre vattentryck och programmen är något längre än vid findisk. Det innebär att du inte behöver blötlägga diskgodset i stora kar som både tar längre tid och försvårar logistiken. 
Dessutom blir arbetsmiljön bättre eftersom du slipper tunga lyft och blöta golv.

BIOLATET förpackas i papperskartong med handtag (sorteras som pappersförpackning) samt är försedd med hällpip som gör det enkelt att fylla på granulatbehållaren i diskmaskinen.

Lasagneformar är ett exempel på gods som normalt behöver blötläggas under lång tid före diskning alternativt bearbetas och diskas för hand. Med hjälp av BIOLAT, vatten och kemikalier krävs ingen fördiskning eller blötläggning. De slitstarka BIOLATEN cirkulerar runt i diskutrymmet och "blästrar" godset så att inbrända matrester försvinner.